Spoštovani!

Upravna enota Celje obvešča vse lastnike stanovanjskih stavb, da na podlagi 82. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) in enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe, odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, ki jim je potekel rok hrambe, to so projekti prejeti leta 2009 in 2010.

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v navedenih letih in se izvod projektne dokumentacije nahaja v arhivu Upravne enote Celje, lahko le-te prevzemajo v poslovnem času, in sicer od 28. januarja do 18. marca 2021.

 

Za prevzem projektne dokumentacije se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko 03 4265 448, 494, 392 in 342.

Po preteku tega roka za prevzem, bodo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja izločeni iz arhiva Upravne enote Celje ter uničeni.

 

Vir: MOC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *