Upokojenke in upokojenci!

Mestna občina Celje je v torek, 1. februarja, začela izdajati brezplačne letne vozovnice za upokojence za vožnjo s Celebusom. Pogoj za pridobitev brezplačne letne vozovnice je, da ima stranka status upokojenca in v Mestni občini Celje stalno ali začasno prebivališče. Upokojenci bodo morali plačati samo brezstično magnetno kartico (če je še nimajo), ki stane 3 evre.

Sklep o spremembi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov, ki vključuje brezplačne letne vozovnice za upokojence, je mestni svet sprejel na svoji zadnji redni seji, 7. decembra 2021.

Upokojenci, ki se želijo brezplačno voziti s Celebusom, morajo za pridobitev letne brezplačne vozovnice predložiti:

– osebni dokument s sliko,

– dokument, iz katerega je razvidno, da imajo  v Mestni občini Celje stalno ali začasno prebivališče (če to ni razvidno že iz osebnega dokumenta)

– ter dokument,  s katerim izkazujejo status upokojenca (kot npr. upokojenska kartica, zadnji pokojninski odrezek ipd.).

Brezstična kartica upokojenca bo opremljena z nalepko, na kateri je napis »Celebus – upokojenska vozovnica«.

Brezplačne letne vozovnice lahko upravičenci pridobijo na obeh prodajnih mestih, na glavni avtobusni postaji v Celju (predstavništvo Nomaga) in na Mestni občini Celje od 1. februarja 2022 dalje.

Cenik za ostale (plačljive) vozovnice po 1. februarju ostaja nespremenjen.

Vir: Mestna občina Celje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *