Parku_DrevesCE

NOVA ZELENA POVRŠINA PARK DREVESCE

Zeleno Celje postaja še lepše in še bolj prijazno za življenje. Dne 25. 3. 2022 smo dan pred dnevom sajenja medovitih rastlin odprli Park drevesCE ob povezovalni cesti Nova vas–Ostrožno, ki ima prav poseben pomen, saj je prvi celjski park, v katerem bodo rastla izključno drevesa, ki so jih svojemu mestu podarili občanke, občani, podjetja in institucije.
Zaposleni v podjetju Zelenice so ob pomoči stanovalcev celjskega zapora v minulih dneh zasadili 118 dreves, ki jih je za park kupilo 112 donatorjev. Park je na obeh straneh označen s tablo, na kateri so navedena imena vseh donatorjev. Zasadili so cvetoča, medovita drevesa, ki bodo v veselje občankam, občanom, obiskovalcem in tudi čebelam.
 
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je med drugim povedal, da sta ozelenitev mesta in skrb za zelene površine med najlepšimi in prioritetnimi nalogami Mestne občine Celje tudi zato, ker je mestu preteklost zapustila kar nekaj okoljskih izzivov. 
 
Celje je eno tistih srečnih mest, ki ima ohranjene gozdove in druge zelene površine v neposredni bližini mestnega jedra. V mestnem okolju imajo drevesa naravovarstveno, ekološko, kulturno, zgodovinsko, znanstveno in vzgojno–izobraževalno vrednost. Številna drevesa, ki so bila v preteklosti morda res posajena zaradi estetskega učinka in osenčenosti, v mestu opravljajo pomembne funkcije. Drevje vpliva na mikroklimo, blaži hrup, zadržuje dež, proizvaja kisik in ustvarja protivetrno zaščito. Drevesne krošnje blažijo vplive škodljivega sončnega sevanja, ozona in drugih škodljivih delcev v zraku. Nenazadnje so drevesa življenjsko okolje različnih živalskih vrst.
V Celju že raste veliko dreves, ki jih imajo občani zelo radi in jih želijo ohraniti. Zaradi slabe vitalnosti ali drugih objektivnih okoliščin jih je vsako leto na javnih zelenih površinah treba kar nekaj odstraniti, obenem pa Mestna občina Celje zasadi nova, mlada drevesa. Vsako leto jih skupaj z grmovnicami zasadimo okoli 150. Letos bo ta številka še nekoliko višja. 
 
Verjamemo, da bodo donatorji večkrat prišli v park in pogledali, kako uspevajo drevesa. Veliko jih je bilo prisotnih tudi na današnjem odprtju parka, nekaj jih je skupaj z županom Bojanom Šrotom in podžupanom Vladimirjem Ljubekom simbolično zasadilo drevesa. 
 
Občanke in občane ter podjetja in institucije smo k nakupu dreves za Park drevesCE povabilo preko socialnih omrežij, spletne strani in medijev. Nad odzivom smo bili navdušeni in še enkrat se je pokazalo, da ljudem urejene zelene površine v mestu veliko pomenijo. 
 
 
Kmetijske-povrsine-v-Celju

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA TER PODEŽELJA

Mestna občina Celje objavlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja. Upravičenci se lahko nanj prijavijo najkasneje do 1. aprila 2022.  V letošnjem občinskem proračunu je občina za nepovratne finančne spodbude namenila 100.000 evrov. Glede na odziv v zadnjih letih pričakujejo, da bodo tudi letos razdelili vsa sredstva.

Na območju Mestne občine Celje je 346 aktivnih kmetij. Prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje  v povprečju obdelujejo od 3 do 5 hektara kmetijskih zemljišč. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja, večina poljedelske proizvodnje pa je vezana na pridelavo krme za živino.

Na Mestni občini Celje se zavedajo, kako pomembna je kmetijska dejavnost. Mladi prevzemniki kmetij so generatorji gospodarskega razvoja in predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva. Usmerjeni so v trajnostno naravnano kmetijstvo in pridelavo kakovostne hrane z višjo dodano vrednostjo. Kljub temu, da so inovativni, da vlagajo v znanje in nove tehnologije, se pri svojem delu srečujejo s številnimi izzivi, med katerimi je tudi prilagajanje na podnebne spremembe.

Pred tremi leti smo so se na občini odločili, da bodo ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja namenili več sredstev. Leta 2018 so denimo za nepovratne spodbude v občinskem proračunu rezervirali 45.000 evrov, od leta 2019 naprej pa kmetijstvu namenjajo 100.000 evrov letno.

Kupili so tudi tehnološko sodobno sejalnico, ki je namenjena vsem kmetom v občini, z njo pa od predlani upravlja javno podjetje Zelenice. Najem je brezplačen. Kmetje morajo plačati samo delovno uro traktorista.

Povezava do razpisne dokumentacije na javni razpis: https://moc.celje.si/javni-razpisi/7500-javni-razpis-za-sofinanciranje-ukrepov-ohranjanja-in-spodbujanja-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-mestni-obcini-celje-v-letu-2022

Vir: Mestna občina Celje

sanitarna-enota-1
sanitarna-enota-4

JAVNA SANITARNA ENOTA W CE NA PARKIRIŠČU PRI TURŠKI MAČKI

Po zgledu drugih sodobnih mest se je tudi Mestna občina Celje odločila, da z javno sanitarno enoto poveča razpoložljivost javnih stranišč v Celju. Prvo takšno javno sanitarno enoto je občina namestila na parkirišču pri Turški mački in je uporabnikom na voljo od 11.2.2022. Sanitarna enota, ki nosi ime W CE, bo zaenkrat odprta od 6. do 22. ure, za njeno uporabo pa bo potrebno odšteti 0,50 evra.

Mobilna sanitarna enota je prilagojena invalidom in ima dovozno rampo. Opremljena je z opremo za dezinfekcijo, notranjo in zunanjo osvetlitvijo, video nadzorom ter previjalno mizo. V hladnih dneh bo ogrevana. Notranjost je v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine.

Zunanja stran mobilne sanitarne enote je opremljena z interaktivno elektronsko tablo, na njej je nameščen tudi zemljevid Celja.

Za vzdrževanje sanitarne enote bo skrbelo javno podjetje Zelenice.

Mobilna sanitarna enota je plod slovenskega znanja in jo je izdelalo podjetje Feroholding iz Krmelja. Cena enote z vsemi dodatnimi elementi je bila 44.600 evrov. Vsa ostala pripravljalna in gradbena dela je izvedlo Javno podjetje Zelenice.

Vir: Mestna občina Celje

BREZPLAČNE LETNE VOZOVNICE ZA CELEBUS ZA UPOKOJENCE

 

Upokojenke in upokojenci!

Mestna občina Celje je v torek, 1. februarja, začela izdajati brezplačne letne vozovnice za upokojence za vožnjo s Celebusom. Pogoj za pridobitev brezplačne letne vozovnice je, da ima stranka status upokojenca in v Mestni občini Celje stalno ali začasno prebivališče. Upokojenci bodo morali plačati samo brezstično magnetno kartico (če je še nimajo), ki stane 3 evre.

Sklep o spremembi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov, ki vključuje brezplačne letne vozovnice za upokojence, je mestni svet sprejel na svoji zadnji redni seji, 7. decembra 2021.

Upokojenci, ki se želijo brezplačno voziti s Celebusom, morajo za pridobitev letne brezplačne vozovnice predložiti:

– osebni dokument s sliko,

– dokument, iz katerega je razvidno, da imajo  v Mestni občini Celje stalno ali začasno prebivališče (če to ni razvidno že iz osebnega dokumenta)

– ter dokument,  s katerim izkazujejo status upokojenca (kot npr. upokojenska kartica, zadnji pokojninski odrezek ipd.).

Brezstična kartica upokojenca bo opremljena z nalepko, na kateri je napis »Celebus – upokojenska vozovnica«.

Brezplačne letne vozovnice lahko upravičenci pridobijo na obeh prodajnih mestih, na glavni avtobusni postaji v Celju (predstavništvo Nomaga) in na Mestni občini Celje od 1. februarja 2022 dalje.

Cenik za ostale (plačljive) vozovnice po 1. februarju ostaja nespremenjen.

Vir: Mestna občina Celje

vhod v sanitarije
sanitarije 3
sanitarije 2
sanitarije 1

ODPRTJE BREZPLAČNIH JAVNIH SANITARIJ TOILET V CELJSKEM DOMU

 

V jugozahodnem vogalu pritličja Celjskega doma, kjer je bila nekoč cvetličarna, je MOC 1.2.2022 odprla brezplačne javne sanitarije Toilet, ki bodo prilagojene invalidom, vendar jih bodo lahko od 7. do 21. ure uporabljali tudi občani in obiskovalci mesta. Invalidom bodo sanitarije s pomočjo posebnega ključa  dostopne 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Vhod v javne sanitarije, ki jih bo vzdrževalo javno podjetje Zelenice, bo iz Razlagove ulice. Gradbena dela je izvajalo podjetje Mika dom, d. o. o., stala pa so okoli 90.000 evrov. Sredstva so zagotovili v občinskem proračunu.

Vir: Mestna občina Celje

TRAJNOSTNA STRATEGIJA ZA KAKOVOSTNO SOBIVANJE IN SODELOVANJE VSEH GENERACIJ V MOC

Mestna občina Celje je v januarju svojim ožjim delom lokalne skupnosti predstavila vsebino strateškega dokumenta »Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC«.

Namen strategije je ozaveščanje in spodbujanje občank in občanov k razmišljanju o tem, kako lahko vsak posameznik sam prispeva k izboljšanju stanja v družbi. Na srečanju so bili prisotni predstavniki petnajstih ožjih delov, ki so jih nagovorile članice ožje delovne skupine za pripravo strateškega dokumenta Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Mateja Obrez, ravnateljica Vrtca Zarja in Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava in namestnica predsednice Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC.

Vsi prisotni so z zadovoljstvom pozdravili dokument in soglasno izkazali svojo pripravljenost za aktivno sodelovanje pri izvajanju vseh dejavnosti z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v trajnostni strategiji.

Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC je dostopna tukaj.

Vir: Mestna občina Celje

Brezplačna sol

BREZPLAČNA SOL ZA POSIPANJE JAVNIH POVRŠIN

Spoštovani!   Predstavniki večstanovanjskih objektov lahko v Javnem podjetju Zelenice, d. o. o., na Cinkarniški poti 19 s potrdilom upravnika prevzamejo 25 kilogramov brezplačne soli za posipanje javnih površin, kot so parkirišča pred objekti, dvorišča in zunanja stopnišča.   Brezplačno sol lahko prevzamejo od ponedeljka do petka med 8.00 in 10. uro. Vir: Mestna občina Celje  

Lopata-dodatna signalizacija

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE CELJE – LOPATA

Spoštovani!

Obveščamo vas o popolni zapori ceste Celje – Lopata (v bližini judo kluba) zaradi popravila mostu čez Sušnico, ki bo od 19. 11. 2021 do predvidoma 24. 12. 2021. Obvoz je urejen.

Hkrati je začasno prestavljeno avtobusno postajališče, ki se po novem nahaja pri kapelici na Cesti na Ostrožno (pri cestnih šikanah).

 

Lopata most skice 18. 11. 2021

Lopata-dodatna signalizacija