JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V LETU 2018

Spoštovani krajani/krajanke,

KS Ostrožno objavlja javni razpis za podelitev naziva “ČASTNI KRAJAN KS OSTROŽNO” in podelitev priznanj za “NAJLEPŠE UREJENO OKOLICO V KS OSTROŽNO”.

Poleg omenjenih pa lahko KS podeljuje tudi druga priznanja in/ali plakete, ki se lahko podeljujejo fizičnim in/ali pravnih osebam, društvom, organizacijam ter skupinam, ki pomembno vplivajo na promocija KS.

Vabljeni, da oddate svoj predlog.

JAVNI RAZPIS 2018

PRAVILNIK

PREDLOG – ČASTNI KRAJAN KS OSTROŽNO

PREDLOG – NAJLEPŠE UREJENA OKOLICA

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ KS OSTROŽNO V LETU 2018

Spoštovani krajani/krajanke,

KS Ostrožno objavlja javni razpis za podelitev naziva “ČASTNI KRAJAN KS OSTROŽNO” in podelitev priznanj za “NAJLEPŠE UREJENO OKOLICO V KS OSTROŽNO”.

Poleg omenjenih pa lahko KS podeljuje tudi druga priznanja in/ali plakete, ki se lahko podeljujejo fizičnim in/ali pravnih osebam, društvom, organizacijam ter skupinam, ki pomembno vplivajo na promocija KS.

Vabljeni, da oddate svoj predlog.

JAVNI RAZPIS 2018

PRAVILNIK

PREDLOG – ČASTNI KRAJAN KS OSTROŽNO

PREDLOG – NAJLEPŠE UREJENA OKOLICA

Z ZALIVANJEM RAZPOK DO LEPŠEGA VIDEZA JAVNIH CEST

Vzdrževalci javnih cest v Mestni občini Celje so doslej travo, ki raste iz razpok ob robnikih na cestah, pločnikih in kolesarskih poteh, čistili ročno. Delo je bilo zamudno in neučinkovito, saj je trava kmalu znova zrasla in kazila videz javnih cest oziroma okolice. Letos smo imeli precej dežja, zato so bili pogoji za rast idealni, tako da so ponekod razpoke in fuge povsem zaraščene s travo. Ker si v Mestni občini Celje prizadevamo, da bi bilo naše mesto čim bolj urejeno, so v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija našli dobro rešitev.

Fuge SPLET

Povezali so se s podjetjem Possehl Maribor, ki se med drugim ukvarja tudi z zalivanjem razpok ob robnikih. Postopek je dokaj enostaven, vendar učinkovit. Fuge, ki so zaraščene s travo in plevelom, izvajalci del najprej očistijo in pometejo s pometalnim strojem. Ko so fuge čiste, jih namažejo z bitumensko emulzijo in nato zalijejo s trajno elastično bitumensko zalivno maso. Za svoje delo jamčijo z garancijo treh let. Z zalivanjem stikov, reg in razpok med robniki in asfaltirano površino, ki nastajajo predvsem zaradi neenakomernih posedkov, še posebej pa v zimskem času (vplivi soli in zmrzali ), se z bitumensko zalivko sočasno preprečijo tudi nadaljnje večje površinske in globinske poškodbe stičnih mest.
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija je s podjetjem Possehl Maribor sklenilo pogodbo v višini 20.000 evrov. Za ta denar so po tej metodi poskusno očistili in zalili razpoke na skupno desetih kilometrih cest in sicer na Cesti na Ostrožno, na delu Čopove ulice, na Ulici Milčinskega in na Dečkovi cesti. Tovrstna dela na Ljubljanski cesti, Ulici mesta Grevenbroich in na delu Dečkove ceste so predvidena za kasneje.

Fuge SPLET 2

Zavedamo se, da bi bilo potrebno na ta način obnoviti še številne druge ulice, vendar letos to ne bo mogoče, ker je obseg sredstev za vzdrževanje na letni ravni omejen. Vsekakor pa bodo v javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija zaradi velikih potreb in neuglednega stanja cest s to metodo nadaljevali in v prihodnjih letih poskušali urediti čim več ulic.
Celje International

CELJE INTERNATIONAL

Celje International je organizacijska platforma za spodbujanje bilateralnega in multilateralnega poslovnega sodelovanja med podjetji, ki delujejo na območju celjske regije in poslovnimi subjekti v mednarodnem poslovnem okolju.

Več informacij najdete tukaj.

Celje International

VABILO NA OKROGLO MIZO

Mestna občina Celje bo v okviru evropskega projekta GreenerSites pripravila okroglo mizo, na kateri bo dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta Slovenije predaval o onesnaženosti tal, virih onesnaženja in naravnih ozadjih.
Pojasnil bo ukrepe in dobre prakse omejevanja prehoda težkih kovin pri pridelavi vrtnin in na otroških igriščih, razporeditev onesnaženja tal s težkimi kovinami v Celju ter ukrepe in metodologijo sanacije tal na lokaciji stare Cinkarne.
Okrogla miza bo potekala v torek, 5. junija 2018, ob 16. uri, v stranski dvorani Narodnega doma v Celju.
Vljudno vabljeni!

Vabilo na okroglo mizo

ZAPRTJE MOSTU ČEZ KOPRIVNICO

Obvestilo!

Obveščamo vas, da bo do nadaljnjega za ves promet zaprt most čez Koprivnico na koncu Ulice Marjana Jerina ob cesti na Dobrovo (v bližini cerkve Sv. Duha), in sicer zaradi prometne nesreče, ki je poslabšala nosilnost mostu. Takšen ukrep je nujen za varnost uporabnikov mostu. Svetujemo obvoz Lokrovec-Dobrova-Nova vas.

Ker predmetni most predstavlja pomembno prometno povezavo, na Mestni občini Celje že intenzivno pripravljajo projekt z ustreznimi projektnimi rešitvami, da v najkrajšem možnem času pristopijo k rekonstrukciji oziroma izgradnji novega mostu.

Prosimo za razumevanje.

Obvestilo pristojne službe Mestne občine Celje

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 2018 ZA VEČJO IZKORIŠČENOST DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV ZA PLIN IN TOPLOTO TER UČINKOVITEJŠO RABO ENERGIJE

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba: Doroteja Lah
Telefon: 03 425 33 52
Elektronski naslov: doroteja.lah@energetika-ce.si

Rok za oddajo vloge na razpis: Vlagatelji morajo po izvedeni naložbi in najkasneje do 30.10.2018 do 13:00, pod pogojem, da so razpoložljiva sredstva še na voljo, na naslov: Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1,3000 Celje; oddati vlogo v slovenskem jeziku z vsemi dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa osebno ali po pošti.

PREDAVANJE NA TEMO PRAVIC, KI GREDO IZ ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo v sredo, 9.5.2018 ob 17.00 uri v sejni sobi KS Ostrožno organizirano izjemno koristno predavanje (v izvedbi Centra za socialno delo Celje) na temo pravic, ki gredo iz Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (redna in izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, institucionalno varstvo in oprostitev plačila, družinski pomočnik).

Prav tako boste udeleženci seznanjeni z različnimi socialno varstvenimi storitvami, ki jih nudijo na centru za socialno delo.

Vljudno vas naprošamo, da s predavanjem seznanite in povabite vse, ki menite, da bi jim koristilo.

Prijazno vabljeni!

baska_2
kolonije

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE KOLONIJE V CELJSKEM DOMU V BAŠKI

Mestna občina Celje objavlja javni razpis za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) in pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2018.

Razpisna dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: do vključno 17. 5. 2018

Kontaktna oseba:
Celeia d.o.o. PE Celje
Kosovelova 14
3000 Celje
03 49 25 886
info@celeia.si

kolonije

Foto: Celeia