ZAPRTJE KNJIŽNICE

Spoštovani bralci in obiskovalci knjižnice,

zaradi epidemije v Sloveniji je Osrednja knjižnica Celje do nadaljnega zaprta (vključno z enotami Štore, Dobrna, Šmartno in Vojnik). Vsi oddelki knjižnice bodo torej ostali zaprti do preklica. Tako smo ravnali v skladu z navodili Ministrstva za kulturo.

To pomeni, da izposoja in vračilo gradiva v tem času nista mogoča. Prav tako so onemogočena naročila in rezervacije gradiv. Tisti, ki ste že prejeli obvestilo za rezervirano gradivo, ga boste lahko prevzeli, ko bo knjižnica ponovno odprla svoja vrata. Prav tako vas obveščamo, da za vaše izposojeno gradivo ne bo tekla zamudnina, tudi obstoječa naročila in rezervacije ne bodo potekla. Zaradi zaprtja knjižnice, pri vas ne bodo nastali nobeni stroški.

Ne želimo pa si, da bi v teh negotovih dneh ostali brez prostočasnega ali študijskega branja, zato vas vabimo, da obiščete spletni portal BIBLOS, kjer si lahko zelo enostavno izposodite e-knjige, za vas smo dokupili precej novih naslovov, ki vam bodo zagotovo všeč. Poleg BIBLOSA vam je na voljo tudi E-knjižnica s spletnimi časopisi in bazami podatkov s številnimi vsebinami.

Če bi imeli z dostopom ali namestitvijo kakšne zaplete, nas pokličite na 03 426 17 14 vsak dan med 9. in 17. uro.

Z veseljem vam bomo pomagali!

Za vse splošne informacije sta za vas na voljo dve telefonski številki: 03 426 17 17 ali 03 426 17 16 (vsak dan med 9. in 17. uro).

Tudi Kavarna Miško Knjižko ostaja ZAPRTA do preklica.

Naj vas v teh dneh spremlja misel, da je skrb za svoje zdravje in zdravje drugih na prvem mestu, zato upoštevajte vsa navodila in OSTANITE DOMA.

Hvala za razumevanje, ostanite zdravi in se kmalu vidimo.

Vir: Osrednja knjižnica Celje

ODPOVED URADNIH UR OBČINSKE UPRAVE IN URADNIH UR KS OSTROŽNO

Spoštovani!

Obveščamo vas, da v skrbi za zdravje občank in občanov ter skladno z navodili Mestne občine Celje, s petkom, 13. 3., uradne ure občinske uprave in posledično tudi uradne ure KS Ostrožno do nadaljnjega odpadejo.

Dosegljivi bomo na telefonski številki 031 446 460 (Suzana) in elektronski pošti ostrozno@celje.si.

O nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Svet KS Ostrožno

OBVESTILO O DELNI ZAPORI CESTE NA OSTROŽNO

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo zaradi izgradnje krožišča delna zapora Ceste na Ostrožno od 9. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Dvosmerni promet bo potekal po zoženem delu vozišča.

Med deli se bosta ukinili obe avtobusni postajališči. Pločniki na območju gradbišča se bodo zaprli, pešce pa se bo preusmerilo na zaledne poti.

Faza 1

Faza 2

Vir: Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

UKOM kaj je koronavirus
NIJZ Nasveti za umivanje rok
NIJZ Pravilna higiena kašlja
UKOM Sum na okužbo koronavirus protokol za državljane
UKOM testiranje na okužbo s koronavirusom
UKOM zaščitne maske
UKOM koronavirus navodila državljanom kako ravnati
UKOM koronavirus ukrepi in zaščia

KORONAVIRUS SARS-CoV-2

Spoštovani!

Z Ministrstva za zdravje smo prejeli nekaj ključnih informacij v zvezi s širjenjem koronavirusa. Priložene so tudi infografike, ki so jih na to temo v minulih tednih pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Uradu vlade za komuniciranje, ki so dostopne tukaj.

Vlada Republike Slovenije si ves čas prizadeva, da državljanom in vsem, ki se nahajajo na območju Slovenije, zagotavlja aktualne, natančne in pravočasne informacije. Vlada javnost sproti obvešča o razvoju dogodkov na osrednjem spletnem mestu o koronavirusu in prek družbenih omrežij (TW: @vladaRS, FB Vlada RS).

Aktivnosti v zvezi s koronavirusom vodi Ministrstvo za zdravje, ki je po Zakonu o nalezljivih boleznih pristojni državni organ. Razmere v Sloveniji in svetu natančno spremlja tudi Sekretariat Sveta za nacionalno varnost.

Pristojna ministrstva z navodili za ravnanje obveščajo vse javne in zasebne zdravstvene zavode, vzgojno-izobraževalne, visokošolske in raziskovalne zavode, objavljajo priporočila glede množičnih prireditev, priporočila potnikom itd., da bi na ta način dosegli vse relevantne javnosti in s preventivnimi ukrepi čim bolj zajezili morebitno širjenje koronavirusa.

Vsi pristojni organi zelo resno spremljajo dogajanje v svetu in naši bližini, hkrati pa želijo poudariti, da sta pretiran strah in panika prav tako škodljiva. Z informacijami, ki jih sproti zagotavljajo javnosti, želijo prispevati k umirjenemu reševanju krizne situacije in s tem poleg širjenja virusa preprečiti tudi širše posledice za družbo in gospodarstvo.

 

KROŽIŠČE

DELNA ZAPORA CESTE NA OSTROŽNO

Zaradi gradnje krožišča oziroma navezave severne vezne ceste bo od 6. februarja do 30. avgusta 2020 delna zapora Ceste na Ostrožno. Prestavljeno bo tudi avtobusno postajališče.

Kot je že znano, je Mestna občina Celje s projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce smo začeli lani jeseni. Glavnina del je bila usmerjena v utrditev nasipa, ki je relativno visok in leži na močvirnatem območju. Da bo cesta kvalitetno zgrajena, je nujno potrebno, da so nasip dobro utrdili. Severna vezna cesta bo zagotovila najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bo bistveno razbremenila promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. Ustrezna prometna infrastruktura na tem delu je zelo pomembna tudi zaradi načrtovane izgradnje stanovanjske soseske DN-10.

Projekt, ki ga bo občina končala do začetka poletja 2021, predvideva izgradnjo severne vezne ceste v dolžini 493,5 metra in rekonstrukcijo 212,3 dolgega odseka obstoječe Ceste na Ostrožno hkrati z izgradnjo krožišča. Po trasi obeh odsekov cest je predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter namestitev dveh avtobusnih postajališč za vzpostavitev mestnega potniškega prometa. V sklopu projekta bo občina uredila tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod, telekomunikacijsko omrežje, postavila promocijske table in zasadila okoli 100 dreves.

Projekt je ocenjen na skoraj 1,4 milijone evrov. Na občini pričakujejo, da bodo iz Kohezijskega sklada prejeli 428.852,04 evrov. To predstavlja nekaj manj kot 30 odstotkov celotne vrednosti projekta. Republika Slovenija bo prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, ostali denar pa je zagotovljen v občinskih proračunih za leti 2020 in 2021.

Vir: Mestna občina Celje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2020

Spoštovani!

Mestna občina Celje objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MOC v letu 2020.

Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: 25.9.2020
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 2020 …« in nazivom ter naslovom vlagatelja.

Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 13.11.2020. Poročilo o opravljenih meritvah pa predložiti v roku 3-9 mesecev po vgradnji male komunalne čistilne naprave. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.

Vir: Mestna občina Celje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI CELJE V LETU 2020

Spoštovani!

Mestna občina Celje je objavila Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2020.
 
Dokumentacija:

Rok za oddajo vlog: 13.03.2020
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.

Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je obvezno nalepiti »OBRAZEC OVOJNICA« z napisom »NE ODPIRAJ- RAZPIS kmetijstvo 2020 – UKREP ŠT. …« in nazivom ter naslovom vlagatelja. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.

Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino Celje najkasneje do 30.10.2020. Račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2020.

Odpiranje vlog ne bo javno.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/42 65 639 (Ingrid Holobar) ali v glavni pisarni Mestne občine Celje.