eUprava
12311308_1062023290488301_9070981853330698398_n

PRENOVLJEN PORTAL ZA DRŽAVLJANE eUPRAVA

Ministrstvo za javno upravo je prenovilo državni portal za državljane eUprava. Gre za državni portal, ki je v prvi vrsti namenjen državljanom, zato so vsebino na prenovljenem portalu zasnovali po sistemu življenskih dogodkov. Prenovljena eUprava se želi približati vsem uporabnikom, obenem pa ponuditi vsebine na bolj urejen način ter še v večjem obsegu.

eUprava

Poslej bodo uporabniki lahko uredili dokumente iz domačega naslonjača, plačevali in oddajali vloge preko spleta ter spremljali statuse svojih oddanih vlog. Vsakdo si bo lahko nastavil opomnike za dogodke, ki jih ne sme pozabiti (denimo kupiti vrednotnico, zamenjati dokument, oddati vlogo ipd.) in spremljal eUpravo tudi na svoji mobilni napravi. Ker se zavedajo, da večina ljudi pri iskanju vsebin uporablja iskalnike, so v portal vključili sodoben, napredni iskalnik, ki omogoča hitro in enostavno iskanje vpisanih pojmov. Vsebine so prevedene v jezika obeh narodnih manjšin (italijanske in madžarske) ter prilagojene slepim in slabovidnih ter gluhim in naglušnim.

V primeru vprašanj je uporabnikom na voljo tudi pomoč preko telefonske številke 080 2002 ter na e-poštnem naslovu: ekc@gov.si.

Na Ministrstvu si želijo, da se jim pridružite na novem državnem portalu eUprava in jim sporočite svoje odzive, mnenja, tudi kritiko. Ker gre za tehnično in vsebinsko zelo obsežen projekt, ga bodo v prihodnje skupaj z vami še izboljševali.

Vljudno vabljeni na prenovljen državni portal eUprava!

Voščilo
gospodarstvo_graf

STRATEGIJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODROČJU MESTNE OBČINE CELJE

gospodarstvo_graf

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je skupaj z Mestno občino Celje, pripravila ključen dokument za področje razvoja gospodarstva »Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020«.  V proces priprave Strategije so bili vključeni vodja projekta Peter Pišek (podpredsednik OOZ Celje), operativni vodja projekta mag. Tatjana Štinek (samostojna svetovalka OOZ Celje) in 35 članov projektnih skupin iz gospodarske sfere. V projekt so od samega začetka v letu 2011 bili vključeni tudi občani, javna uprava, mestni svetniki, obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, institucije, javni zavodi, skratka vsi zainteresirani za sodelovanje in vsi deležniki, ki imajo kakršen koli vpliv na področje gospodarstva. Takšna širina sodelujočih daje izdelanemu strokovnemu dokumentu, ki je kratek, pregleden (na 29 straneh), sistematično urejen in usklajen z vsemi dokumenti, ki se dotikajo razvoja gospodarstva tako na lokalni, regionalni kot državni in EU ravni, veliko legitimnost.

Preko celotnega procesa priprave so udeleženci izpostavljali potrebno izpolnitev prioritetnih nalog kot so povečanje sodelovanja in partnerstva, vzpostavitev učinkovite komunikacije, internacionalizacija, oblikovanje prepoznavne, kakovostne, raznolike in konkurenčne turistične ponudbe ter razvoj podeželja vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmetijsko proizvodnjo ter povezavo s turizmom. Mestna občina Celje bo zagotavljala blaginjo svojim občanom z razvojem gospodarstva, ki bo temeljil na treh povezanih prioritetnih področjih: proizvodnja, obrt in podjetništvo ter turizem in kmetijstvo z vsemi podpornimi storitvami in dejavnostmi, ki zajemajo servisne in storitvene dejavnosti, logistične in poslovne centre, sejemsko dejavnost. »Poslanstvo Mestne občine Celje je, da v skladu z zakonodajo in možnostmi zagotovi lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj gospodarstva.«

V dokumentu, v pripravo katerega je bilo vloženo veliko dela, so strukturirani štirje specifični cilji:

  1. Dvig gospodarske aktivnosti
  2. Celje – prepoznavna turistična destinacija
  3. Povečanje samooskrbe
  4. Zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja

Strategija gospodarstva MOC (pdf)

SERVIS 48
SERVIS 48-1
s48logo-web

PRENOVLJEN SERVIS 48

Mestna občina Celje je 16. decembra 2015, prenovila spletno storitev, s katero lahko občani sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe mesta – Servis 48.

s48logo-web

Nova različica Servisa 48 ohranja bistvo in smisel izvirnika – občanom omogoča opozarjanje pristojnih mestnih organov na pomanjkljivosti, kot so napake na javni razsvetljavi, javni snagi, mestni opremi, zelenih površinah, prometni signalizaciji, … Servisa 48 po novem temelji na interaktivni karti Celja, omogoča pripenjanje fotografij ter podpira delovanje na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih z operacijskimi sistemi družine Android.

Mestna občina Celje je bila z objavo izvirne različice spletne storitve Servis 48 med prvimi v državi, ki je občanom omogočila dejavno sodelovanje pri vzdrževanju mestne infrastrukture in zunanje podobe mesta. Servis 48 je začel delovati 22. novembra 2005. V letu 2014 smo rešili 363 zahtevkov, v letošnjem letu pa do danes 350. Po desetih letih uporabe smo ga povsem prenovili ter ga naredili primernega času in navadam sodobnih uporabnikov.

Pristojne službe si bodo še naprej prizadevale za čim bolj ažurne odzive na primerne pobude, občane pa vabimo, da z redno rabo storitve pomagajo ohranjati Celje lepo, prijazno in za bivanje prijetno.

Dobrodošli na www.servis48.si in http://servis48.celje.si.

Pravljično Celje
pictures_newspaper_1_2014_Slovenia_Green_293382_574509

CELJE VSTOPILO V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA

Mestna občina Celje se je pridružila destinacijam, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje trajnostnega razvoja, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Nosilec projekta je Slovenska turistična organizacija, koordinator projekta za Celje pa Zavod Celeia Celje.

pictures_newspaper_1_2014_Slovenia_Green_293382_574509

Kaj bo mesto pridobilo z vstopom v ZSST?

Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem. V Mestni občini Celje smo se odzvali na javni poziv za destinacije in se priključili prvim pilotnim slovenskim turističnim destinacijam, ki bodo ocenjene po ZZST.

Pridobitev znaka SLOVENIA GREEN

Čaka nas več korakov – od pridobivanja podpore v lokalnem okolju, anketiranja turistov, podjetij in lokalnega prebivalstva, preko zbiranja in analize podatkov, do priprave končnih poročil.

Tako bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.