Spoštovani!

Mestna občina Celje se je zaradi pripomb občanov po že zaključeni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever, ki je potekala med 16.3. 2020 in 29.4 2020, odločila izvesti ponovno javno razgrnitev z javno obravnavo in sicer dopolnjenega predloga prostorskega akta, na katerega so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.

Gradivo vezano na javno razgrnitev je dostopno tukaj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *