Spoštovani,

vabljeni na javno razgrnitev splošnega dela Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Celje, izdelanega za obdobje 2019 – 2028, ki bo potekala od 4.9.2019 do 17.9.2019, in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.

Vabilo na javno razgrnitev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *