Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019, v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na Sektorju za prostorsko načrtovanje, Trg celjskih knezov 9, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-pristor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 14.10.2019 od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vsi zainteresirani lahko od 1.10. do 15.10.2019 podate mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali skeniranega na e-naslov mestna.obcina@celje.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede ključna beseda “MVN-pripombe”, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddajte v sprejemni pisarni občine;
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dodajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Obvestilo MOC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *