Mestna občina Celje objavlja javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva ter podeželja. Upravičenci se lahko nanj prijavijo najkasneje do 1. aprila 2022.  V letošnjem občinskem proračunu je občina za nepovratne finančne spodbude namenila 100.000 evrov. Glede na odziv v zadnjih letih pričakujejo, da bodo tudi letos razdelili vsa sredstva.

Na območju Mestne občine Celje je 346 aktivnih kmetij. Prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje  v povprečju obdelujejo od 3 do 5 hektara kmetijskih zemljišč. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja, večina poljedelske proizvodnje pa je vezana na pridelavo krme za živino.

Na Mestni občini Celje se zavedajo, kako pomembna je kmetijska dejavnost. Mladi prevzemniki kmetij so generatorji gospodarskega razvoja in predstavljajo prihodnost slovenskega kmetijstva. Usmerjeni so v trajnostno naravnano kmetijstvo in pridelavo kakovostne hrane z višjo dodano vrednostjo. Kljub temu, da so inovativni, da vlagajo v znanje in nove tehnologije, se pri svojem delu srečujejo s številnimi izzivi, med katerimi je tudi prilagajanje na podnebne spremembe.

Pred tremi leti smo so se na občini odločili, da bodo ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja namenili več sredstev. Leta 2018 so denimo za nepovratne spodbude v občinskem proračunu rezervirali 45.000 evrov, od leta 2019 naprej pa kmetijstvu namenjajo 100.000 evrov letno.

Kupili so tudi tehnološko sodobno sejalnico, ki je namenjena vsem kmetom v občini, z njo pa od predlani upravlja javno podjetje Zelenice. Najem je brezplačen. Kmetje morajo plačati samo delovno uro traktorista.

Povezava do razpisne dokumentacije na javni razpis: https://moc.celje.si/javni-razpisi/7500-javni-razpis-za-sofinanciranje-ukrepov-ohranjanja-in-spodbujanja-razvoja-kmetijstva-in-podezelja-v-mestni-obcini-celje-v-letu-2022

Vir: Mestna občina Celje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *