insights_duurzamemob_pic10

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE CELJE

Zaključuje se tretja in obenem zadnja faza priprave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje, k oblikovanju katere so preko javnih razprav, ankete, intervjujev in vprašalnikov pomembno prispevali tudi občani in občanke Mestne občine Celje. Proces priprave Celostne prometne strategije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bo zaključen konec maja 2017, ko bo strategijo obravnaval Mestni svet.

V preteklih tednih je bil oblikovan akcijski načrt, ki določa nabor ukrepov za dosego strateških ter operativnih ciljev za uresničitev slogana vizije, ki se glasi: Celje – privlačno, povezano, dostopno in varno mesto.

Strategija bo opredelila pet ključnih področij ukrepanja: hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija motornega prometa ter trajnostno načrtovanje prometa in ozaveščanje.

Namen določenih ciljev in ukrepov na področju hoje je povečati delež hoje, povečati prometno varnost in dostopnost za vse skupine prebivalcev. Cilji in ukrepi na področju kolesarjenja so usmerjeni k izboljšanju pogojev za kolesarjenje, parkiranje koles, k povečanju deleža kolesarjev ter povečanju prometne varnosti. Cilji in ukrepi na področju optimizacije motornega prometa so naravnani k umirjanju motornega prometa, spodbujanju odgovornejše rabe avtomobilov, zmanjšanju negativnih vplivov parkiranja, k povečanju prometne varnosti in razbremenitvi prometa v mestu Celje. Namen ciljev in ukrepov na področju trajnostnega načrtovanja prometa in ozaveščanja, pa je prispevati k spremembi potovalnih navad prebivalcev in k spremembi načrtovalskih prioritet.

Trenutno se zaključuje priprava samega dokumenta Celostne prometne strategije, ki povzema izvedene aktivnosti ter načrtuje izvajanje strategije in način spremljanja ter vrednotenja njenih učinkov. Po sprejemu strategije na Mestnem svetu bo ta objavljena na spletni strani Mestne občine Celje.

Kontaktne osebe na Mestni občini Celje:

Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo

gregor.globocnik@celje.si, 03 42 65 630

Vodja projekta:

Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo

miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

 

insights_duurzamemob_pic10

Foto: www.geom.si

dsc_0046
dsc_0047
dsc_0048
dsc_0049
dsc_0050
dsc_0051
dsc_0052
dsc_0056
dsc_0057
img_1171
img_1174
img_1182
img_1183
img_1184
img_1185
img_1192
img_1194
img_1201
img_1203
img_1211
img_1215
img_1225
img_1228
img_1240
img_1241
img_1247
img_1248
img_1250
img_1252
img_1257
img_1260
img_1262
img_1280
img_1301
img_1302
img_1309
img_1311
img_1319
img_1327
img_1340
img_1216
img_1213
img_1211
img_1234
img_1174
img_1178
img_1201
dsc_0048
img_1242
img_1244
img_1241
img_1247
img_1205
img_1218
img_1182
img_1183
img_1191
img_1193
img_1248
img_1250
img_1252
img_1260
img_1262
img_1263
img_1264
dsc_0046
img_1256
img_1257
dsc_0050
dsc_0051
img_1279
img_1280
dsc_0052
img_1285
img_1291
img_1301
img_1302
dsc_0057
img_1305
dsc_0076
img_1311
img_1319
img_1324
img_1327
img_1332
dsc_0056
dsc_0053
img_1243

UTRINKI S KRAJEVNEGA PRAZNIKA

TEKMOVANJE DRUŠTEV UPOKOJENCEV V KEGLJANJU

img_1216 img_1213 img_1211 img_1234

MERITVE CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA ZD CELJE

img_1174 img_1178

GOLAŽIADA

img_1201 img_1242 img_1244 img_1243

RAZSTAVA IN VOŽNJA Z OLDTIMER-ji

img_1241 img_1247

RAZSTAVA GASILSKIH VOZIL

img_1205 img_1218

RAZSTAVA KMEČKIH DOBROT IN ROČNIH DEL

img_1182 img_1183 img_1191 img_1193

NASTOP DIJAKOV OŠ LAVA

img_1248 img_1250 img_1252

RAZSTAVA KONJ KONJEREJSKEGA DRUŠTVA CELJE

img_1260 img_1262 img_1263 img_1264

NASTOP ETNO SKUPINE SONČNICE

dsc_0046

PRIKAZ GASILSKE VAJE

img_1256 img_1257

NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA CELEIA

dsc_0050 dsc_0051

PRIKAZ DELA S POLICIJSKIMI PSI

img_1279 img_1280

PRIKAZ AGILITY-ja – KINOLOŠKO DRUŠTVO CELJE

dsc_0052 dsc_0053

NASTOP PIHALNEGA ORKESTRA CELJE

img_1291 img_1301

POZDRAVNI GOVOR PREDSEDNIKA SVETA KS OSTROŽNO PETRA PIŠKA

img_1302

NASTOP CELJSKE FOLKLORNE SKUPINE

dsc_0057 dsc_0056

PODELITEV PRIZNANJ IN NAZIVA ČASTNI KRAJAN

dsc_0076

ZABAVA Z ANSAMBLOM VIŽARJI

img_1311 img_1319 img_1327 img_1332

eUprava
12311308_1062023290488301_9070981853330698398_n

PRENOVLJEN PORTAL ZA DRŽAVLJANE eUPRAVA

Ministrstvo za javno upravo je prenovilo državni portal za državljane eUprava. Gre za državni portal, ki je v prvi vrsti namenjen državljanom, zato so vsebino na prenovljenem portalu zasnovali po sistemu življenskih dogodkov. Prenovljena eUprava se želi približati vsem uporabnikom, obenem pa ponuditi vsebine na bolj urejen način ter še v večjem obsegu.

eUprava

Poslej bodo uporabniki lahko uredili dokumente iz domačega naslonjača, plačevali in oddajali vloge preko spleta ter spremljali statuse svojih oddanih vlog. Vsakdo si bo lahko nastavil opomnike za dogodke, ki jih ne sme pozabiti (denimo kupiti vrednotnico, zamenjati dokument, oddati vlogo ipd.) in spremljal eUpravo tudi na svoji mobilni napravi. Ker se zavedajo, da večina ljudi pri iskanju vsebin uporablja iskalnike, so v portal vključili sodoben, napredni iskalnik, ki omogoča hitro in enostavno iskanje vpisanih pojmov. Vsebine so prevedene v jezika obeh narodnih manjšin (italijanske in madžarske) ter prilagojene slepim in slabovidnih ter gluhim in naglušnim.

V primeru vprašanj je uporabnikom na voljo tudi pomoč preko telefonske številke 080 2002 ter na e-poštnem naslovu: ekc@gov.si.

Na Ministrstvu si želijo, da se jim pridružite na novem državnem portalu eUprava in jim sporočite svoje odzive, mnenja, tudi kritiko. Ker gre za tehnično in vsebinsko zelo obsežen projekt, ga bodo v prihodnje skupaj z vami še izboljševali.

Vljudno vabljeni na prenovljen državni portal eUprava!

Voščilo
gospodarstvo_graf

STRATEGIJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODROČJU MESTNE OBČINE CELJE

gospodarstvo_graf

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je skupaj z Mestno občino Celje, pripravila ključen dokument za področje razvoja gospodarstva »Strategijo razvoja gospodarstva na področju Mestne občine Celje 2014-2020«.  V proces priprave Strategije so bili vključeni vodja projekta Peter Pišek (podpredsednik OOZ Celje), operativni vodja projekta mag. Tatjana Štinek (samostojna svetovalka OOZ Celje) in 35 članov projektnih skupin iz gospodarske sfere. V projekt so od samega začetka v letu 2011 bili vključeni tudi občani, javna uprava, mestni svetniki, obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, institucije, javni zavodi, skratka vsi zainteresirani za sodelovanje in vsi deležniki, ki imajo kakršen koli vpliv na področje gospodarstva. Takšna širina sodelujočih daje izdelanemu strokovnemu dokumentu, ki je kratek, pregleden (na 29 straneh), sistematično urejen in usklajen z vsemi dokumenti, ki se dotikajo razvoja gospodarstva tako na lokalni, regionalni kot državni in EU ravni, veliko legitimnost.

Preko celotnega procesa priprave so udeleženci izpostavljali potrebno izpolnitev prioritetnih nalog kot so povečanje sodelovanja in partnerstva, vzpostavitev učinkovite komunikacije, internacionalizacija, oblikovanje prepoznavne, kakovostne, raznolike in konkurenčne turistične ponudbe ter razvoj podeželja vključno z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in kmetijsko proizvodnjo ter povezavo s turizmom. Mestna občina Celje bo zagotavljala blaginjo svojim občanom z razvojem gospodarstva, ki bo temeljil na treh povezanih prioritetnih področjih: proizvodnja, obrt in podjetništvo ter turizem in kmetijstvo z vsemi podpornimi storitvami in dejavnostmi, ki zajemajo servisne in storitvene dejavnosti, logistične in poslovne centre, sejemsko dejavnost. »Poslanstvo Mestne občine Celje je, da v skladu z zakonodajo in možnostmi zagotovi lokalno infrastrukturo in stimulativno okolje za razvoj gospodarstva.«

V dokumentu, v pripravo katerega je bilo vloženo veliko dela, so strukturirani štirje specifični cilji:

  1. Dvig gospodarske aktivnosti
  2. Celje – prepoznavna turistična destinacija
  3. Povečanje samooskrbe
  4. Zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja

Strategija gospodarstva MOC (pdf)

SERVIS 48
SERVIS 48-1
s48logo-web

PRENOVLJEN SERVIS 48

Mestna občina Celje je 16. decembra 2015, prenovila spletno storitev, s katero lahko občani sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe mesta – Servis 48.

s48logo-web

Nova različica Servisa 48 ohranja bistvo in smisel izvirnika – občanom omogoča opozarjanje pristojnih mestnih organov na pomanjkljivosti, kot so napake na javni razsvetljavi, javni snagi, mestni opremi, zelenih površinah, prometni signalizaciji, … Servisa 48 po novem temelji na interaktivni karti Celja, omogoča pripenjanje fotografij ter podpira delovanje na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih z operacijskimi sistemi družine Android.

Mestna občina Celje je bila z objavo izvirne različice spletne storitve Servis 48 med prvimi v državi, ki je občanom omogočila dejavno sodelovanje pri vzdrževanju mestne infrastrukture in zunanje podobe mesta. Servis 48 je začel delovati 22. novembra 2005. V letu 2014 smo rešili 363 zahtevkov, v letošnjem letu pa do danes 350. Po desetih letih uporabe smo ga povsem prenovili ter ga naredili primernega času in navadam sodobnih uporabnikov.

Pristojne službe si bodo še naprej prizadevale za čim bolj ažurne odzive na primerne pobude, občane pa vabimo, da z redno rabo storitve pomagajo ohranjati Celje lepo, prijazno in za bivanje prijetno.

Dobrodošli na www.servis48.si in http://servis48.celje.si.

Pravljično Celje
pictures_newspaper_1_2014_Slovenia_Green_293382_574509

CELJE VSTOPILO V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA

Mestna občina Celje se je pridružila destinacijam, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje trajnostnega razvoja, imenovan Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Nosilec projekta je Slovenska turistična organizacija, koordinator projekta za Celje pa Zavod Celeia Celje.

pictures_newspaper_1_2014_Slovenia_Green_293382_574509

Kaj bo mesto pridobilo z vstopom v ZSST?

Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem. V Mestni občini Celje smo se odzvali na javni poziv za destinacije in se priključili prvim pilotnim slovenskim turističnim destinacijam, ki bodo ocenjene po ZZST.

Pridobitev znaka SLOVENIA GREEN

Čaka nas več korakov – od pridobivanja podpore v lokalnem okolju, anketiranja turistov, podjetij in lokalnega prebivalstva, preko zbiranja in analize podatkov, do priprave končnih poročil.

Tako bomo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.