Spoštovani!

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2021-10 – DGZR pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic potresa 29. decembra 2020.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo na svojih objektih prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta, s katerih bodo razvidne poškodbe.

Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje.

 Zaradi izredno kratkega roka za posredovanje podatkov na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Mestna občina Celje zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi potresa, na predpisanih obrazcih in prilogami do ponedeljka, 1. februarja 2021.

Izpolnjene obrazce lahko:

  • pošljete po elektronski pošti na: obcina@celje.si;
  • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
  • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Potres«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 610 (ga. Barbara Kovačič).

Svet KS Ostrožno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *