Članstvo v Svetu KS Ostrožno za mandatno obdobje 2018 – 2022:

  1. Maja Vaš – predsednica
  2. Peter Pišek – podpredsednik
  3. Marjan Ferjanc – član
  4. Drago Knez – član
  5. Rebeka Ratajc – članica
  6. Andrej Knez – član
  7. Milan Kroflič – član

Koordinatorka za KS/MČ:

Suzana Bekić