PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOPATA

Naziv in sedež društva:
PGD Lopata
Lopata 49
3000 Celje

Predsednik: Boris Pesan, Lopata 47, 3000 Celje, GSM: 031 583 257

Tajnica: Dragica Koželj, Medlog 41, 3000 Celje, GSM: 031 400 325

Blagajničarka: Slavica Brežnik, Lopata 17, 3000 Celje, GSM: 041 646 638

Najem igrišča: Marinka Bučar, Lopata 50, 3000 Celje, GSM: 051 308 906

Gospodar: Rok Žagar, GSM: 051 414 707

Poveljnik: Dejan Korenak, Lopata 71, 3000 Celje, GSM: 041 828 841

Namestnik poveljnika: Marko Turinek, Lopata 17 A, 3000 Celje, GSM: 041 774 486

Zgodovina društva:
Leta 1929 se je na obronkih mesta Celja, v kraju Lopata, porodila ideja in napredno misleči krajani so se odločili za ustanovitev  prostovoljnega gasilskega društva. Pri tem so se zgledovali po krajih, kjer so tovrstna društva že delovala. Ugotovili so, da so v krajih, kjer taka društva že delujejo, veliko uspešnejši pri varovanju človeških življenj, materialnih in drugih dobrin pred požari ter drugimi ujmami. Prav tako so ugotovili, da se brez dobre organiziranosti, materialne, tehnične in druge opreme ter strokovnosti ni mogoče boriti proti požarni stihiji in elementarnim nezgodam.
Na operativnem področju je v zadnjem času zaznati velik napredek pri številu članstva. Na področju izobraževanja operative in tudi na vseh tekmovanjih, za kar se zahvaljujemo članom društva, ki so z odrekanjem privatnemu in družinskemu življenju, obiskovali tečaje in si s tem poglabljali znanje iz gasilstva, ki je prvi predpogoj za uspešno delo v operativi.
Danes je PGD Lopata dobro urejeno, postalo je sodobna operativna enota, ki razrešuje probleme požarnega varstva in probleme na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerih pa v zadnjem času v Celju in Sloveniji ni malo.
PGD Lopata je že pred II. svetovno vojno zelo uspešno delovalo. Najtežje je bilo v obdobju med II. svetovno vojno, saj je bilo veliko požarov in drugih nesreč, a društvo je kljub temu uspešno delovalo.
Za nami je že 85 let uspešnega delovanja. Danes šteje društvo 163 članov, naš požarni rajon pa se razteza preko treh naselij in sicer Lopata, Medlog ter Gorica pri Šmartnem, kar skupno predstavlja preko 500 gospodinjstev.
Kraj Lopata se v zadnjem obdobju, tako stanovanjsko kot tudi obrtniško, zelo razvija. S tem so možnosti za nastanek požara vsak dan večje, v zadnjem času pa se povečuje tudi možnost različnih elementarnih nesreč.
Z leti smo opazili, da naš gasilski dom postaja premajhen za vso gasilsko opremo, ki jo imamo in ki jo še nameravamo kupiti. Prav tako je premajhen za prireditve, ki jih organiziramo, saj z veseljem opažamo, da je obiskovalcev naših prireditev vedno več.
Odločili smo se, da gasilski dom povečamo in posodobimo. Spodnje prostore bomo preuredili v garaže, orodišče in garderobe, v zgornjem nadstropju pa bomo uredili novo, sodobno in predvsem večjo dvorano. Ta nam bo omogočala, da se ob organizaciji že prej omenjenih prireditev, ne bomo več borili s prostorsko stisko. Seveda ne bomo pozabili na gasilski stolp, saj menimo da le-ta daje pridih obliki gasilskega doma, v notranjosti stolpa pa bomo uredili sistem sušenja gasilskih cevi.

Več informacij najdete na njihovi spletni strani:
http://www.pgd-lopata.si