V mandatnem obdobju 2022 – 2026 so imenovani štirje odbori, in sicer:

ODBOR ZA KOMUNALO

 1. Dejan Korenak – predsednik
 2. Pavel Stermecki – član
 3. mag. Marjan Ferjanc – član
 4. Simona Lončar Slemenšek – članica
 5. Vasja Krenker – član

ODBOR ZA SOCIALNA VPRAŠANJA

 1. Rebeka Ratajc – predsednica
 2. Vanda Fric – članica
 3. Marjeta Marguč – članica

ODBOR ZA OKOLJE

 1. Milan Kroflič – predsednik

ODBOR ZA KULTURO IN ŠPORT

 1. Andrej Knez – predsednik
 2. Lena Stepišnik – članica
 3. Matej Verk – član