OBVESTILO

Dne 1. 3. 2022 so začele veljati nekatere spremembe parkirnega režima in cenika parkiranja v mestu, potem ko je minuli torek mestni svet sprejel Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje. Parkirišče v Razlagovi ulici bo od 1. marca 2022 del modre cone (kratkotrajno parkiranje, največ dve uri), vanjo bo umeščenih tudi 40 parkirnih mest pri nekdanji ekonomski šoli. Vsa zakupljena parkirišča v mestu bodo imela enotno ceno, 50 evrov mesečno, v sistem javnega parkiranja bo uvrščena tudi parkirna hiše v Kocbekovi ulici. Slednje sicer od jutri še ne bo mogoče uporabljati, ker v njej še potekajo gradbena dela in vgradnja parkirne opreme.

Večji obrat vozil v Razlagovi ulici

Razlagova ulica je bila zaradi slabše zasedenosti doslej umeščena med parkirišča II. cone.

Z ukinitvijo vseh parkirnih mest na Savinjskem nabrežju, kjer je bila zgrajena kolesarska steza, ZPO Celje kot upravljalec parkirišč zaznava povečano potrebo po parkiriščih v tem delu mesta. Umestitev Razlagove ulice v modro cono bo omogočila večji obrat vozil na parkirno mesto in boljšo dostopnost do mestnega središča. Umestitev Razlagove ulice v modro cono pomeni tudi spremembo cenika parkiranja.

Del modre cone postaja tudi približno 40 parkirnih mest pri nekdanji ekonomski šoli. Ker je Vodnikova ulica že del območja modre cone parkiranja, spremembe cenika parkiranja ne bo.

Poenotenje cene parkiranja na vseh zakupljenih parkiriščih

V Celju je na voljo osem parkirišč, ki imajo status zakupljenih parkirišč. Cena je bila različna glede na zasedenost in oddaljenost parkirišča od središča mesta. Zaradi tega so nekateri parkirišče izbirali na podlagi cene, ne pa po lokaciji, ter s tem ustvarjali daljšo pot in več prometa po mestu. Po podatkih ZPO Celje je zanimanje za zakupljena parkirišča veliko. Cena na vseh zakupljenih parkiriščih bo od 1. marca 2022 enaka, in sicer 50 evrov na mesec, kolikor je bila že doslej cena na najdražjih zakupljenih parkiriščih. S tem želimo doseči, da uporabniki izbirajo parkirišča na podlagi lokacije, kar bo pomenilo krajše vožnje po mestu.

Umestitev parkirne hiše v Kocbekovi ulici v javni sistem parkiranja

Spremembe parkirnega režima prinašajo tudi umestitev parkirne hiše v Kocbekovi ulici 8 v javni sistem parkiranja. Parkirna hiša na tem mestu do ureditve nekaterih tehničnih in pravnih zadev še ni na voljo za parkiranje. Cena parkiranja v tej garažni hiši bo sicer enaka ceni parkiranja v garažni hiši Glazija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *