Spoštovani,

prijazno vabljeni k izpolnitvi spodnje ankete, katere namen je izvedeti več o izkušnjah občank in občanov, o bivanju in potrebah. Rezultati ankete bodo uporabljeni pri snovanju stanovanjskega programa, pri načrtovanju mestnih storitev in razvoju stanovanjskih območij v MOC. S tem Mestna občina Celje aktivno pristopa k reševanju stanovanjske problematike, s ciljem izboljšati dostopnost do stanovanj in zagotavljanja kakovostnega bivanjskega okolja. Anketa je namenjena občankam in občanom Mestne občine Celje ter vsem tistim, ki v naši občini delate, študirate ali pa bi se morda nekoč radi priselili k nam.

Anketa je dostopna na povezavi: https://surveys.valicon.net/CAWI/DAPKEK?VER=4CZZA9

Hvala, da soustvarjate boljši jutri v našem Celju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *