Mestna občina Celje je v minulih dneh kot prva v Sloveniji pridobila vso potrebno projektno dokumentacijo, vsa potrebna zemljišča za gradnjo ter vseh pet gradbenih dovoljenj za projekt “Dodatni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Celje”, ki se izvaja na podlagi podpisanega sporazuma z Direkcijo Republike Slovenije za vode.

Izvedba investicijskega projekta prinaša zmanjšanje poplavne ogroženosti širšega območja Celja, ki bo dosežena z izvedbo vodno-gospodarskih ureditev na Ločnici v Zagradu, potoku Dajnica in potoku Koprivnica s pritoki, ob Voglajni in ob Savinji na Polulah, vključno z izvedbo hidravlično neustreznih premostitev čez Voglajno na Teharski pri Topru in preko Savinje na Polulah.

Vir: Mestna občina Celje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *