Izšel je Javni razpis za izbor uporabnikov programa zdravstvenih in socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški.

Prijavnice najdete spodaj in na podstraneh, kjer so osnovne informacije o socialnem oz. zdravstvenem letovanju, seznam potrebne opreme za varno in udobno letovanje, napotki pri pripravi otrok na letovanje in druge informacije.

Izmene letovanj v Celjskem domu 2024

1. izmena: 30. 6. – 10. 7. 2024    (največ 80 otrok)
2. izmena: 10. 7. – 20. 7. 2024   (največ 80 otrok)
3. izmena: 20. 7. – 30. 7. 2024   (največ 80 otrok)
4. izmena: 30. 7. – 9. 8. 2024       (največ 80 otrok)
5. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2024        (največ 80 otrok)
6. izmena: 19. 8. – 29. 8. 2024*    (največ 80 otrok, izmena bo organizirana le, če bodo zapolnjene vse prejšnje izmene)

Sredstev za sofinanciranje s strani Mestne občine Celje in ZZZS je dovolj za brezplačno oz. 100 % sofinancirano letovanje 300 otrok. Zdravstveno kolonijo sofinancirajo tudi druge občine (Laško, Radeče, Štore, Vojnik in Dobrna). Prednost pri izboru bodo imeli kandidati s predloženim zdravnikovim potrdilom (zdravstvena prijavnica).

Za letovanje je otoka potrebno prijaviti z ustrezno prijavnico in upoštevati navodila in pogoje, ki so priloženi prijavnici.

– Zdravstvene prijavnice za otroke iz Celja, Štor, Dobrne in Vojnika, prejmete pri šolskem dispanzerju v ZD Celje (tudi otroci iz Vojnika, Štor in Dobrne).

– Prijavnice za socialno letovanje so na voljo na matični osnovni šoli in na tej spletni strani.

– Prijavitelji iz Laškega in Radeč se za prijavo obrnejo na matično občino.

Pozivamo vas, da si pred prijavo na letovanje preberete in otrokom predstavite Pravilnik o izvajanju 10-dnevnih letovanj v Celjskem domu v Baški, katerega povzetek najdete na prijavnici, kjer tudi potrdite seznanitev in strinjanje s pogoji letovanja.

Po pogojih Javnega razpisa se lahko letovanja udeležijo otroci v starosti od 6 do 14 let.

Vloge pošljite po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, ali oddajte osebno v poštni nabiralnik pred vhodom stavbe Kosovelova 14, 3000 Celje (prijavnic NE pošiljajte po elektronski pošti).

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE: 21. 5. 2024

Dokumentacija in prijavnice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *