Spoštovani,

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljalec vodotokov na območju porečja Savinje in dela porečja Sotle ugotavlja, da se na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa in ostala vegetacija, ki ovirajo in, še posebej ob pojavu visokih vod, zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov.

Na podlagi določil 100. člena Zakona o vodah, direkcija poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da odstranijo podrta drevesa, polomljena debla in vejevje.

Več informacij najdete v spodnjem dopisu DRSV.

Dopis DRSV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *