Celjski-pust-2019-12-1

POVABILO K SODELOVANJU “CELJSKI PUST 2020”

Spoštovani!

Zavod Celeia Celje bo tudi letos ob PUSTU organiziral dogodke, ki bodo vključevali pustno urejenost mesta, pustno rajanje in pokop pusta.

Veliko pustno rajanje bo v torek, 25.2.2020 od 16.00 ure dalje na Krekovem trgu. Pustno dogajanje bo obogateno z glasbo in animacijami ter pustno povorko, ki se bo sprehodila po ulicah mestnega jedra. Za maske bodo zagotovljene denarne nagrade v obliki mestnih bonov, katere bo zagotovil ZCC in bodo unovčljivi pri mestnih ponudnikih.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Povabilo Celjski pust 2020

Foto: Celje.info

BOZICNA-ZGODBA-25_12_2018-55
BLAG_-ADV_VENCA-Lokrovec-02_12_2015-6-Medium
jaslice-lokrovec
JASLICE-25.12.2017-23-Medium
JASLICE-25.12.2017-29-Medium

BLAGOSLOV ADVENTNEGA VENCA IN 12. ŽIVIH JASLIC V LOKROVCU

Spoštovani,

v nedeljo, 1. 12. 2019 ob 16. uri, vabljeni v Lokrovec na prižig prve lučke in blagoslov venca ter

v sredo, 25. 12. 2019 ob 15. uri, pod Dimčev skedenj – pri avtobusni postaji na blagoslov 12. živih jaslic in uprizoritev božične zgodbe. Ogled jaslic bo možen do 6. 1. 2020.

Vljudno vabljeni!

Blagoslov adventnega venca 2018

Blagoslov jaslic 2018

NOV MOST ČEZ KOPRIVNICO NA CESTI V LOKROVEC

Mestna občina Celje bo na Cesti v Lokrovec zgradila nov most čez Koprivnico, saj je obstoječi preozek in v slabem stanju, poleg tega stoji prenizko nad vodotokom. Nov most bo protipoplavno ustrezen in bo višinsko prilagojen načrtovani severni vezni cesti. Omogočal bo najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10. Ministrstvo za okolje in prostor je na tem mestu že pred nekaj leti nameravalo zgraditi nov most v sklopu protipoplavnih ukrepov, vendar je zaradi okrnjenih finančnih sredstev od svoje namere odstopilo.

Most na cesti v Lokrovec 1 Copy

Podjetje Nivo Eko, d. o. o., ki je bilo kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu Mestne občine Celje izbrano za izvajalca, je bilo v ponedeljek uvedeno v delo. Gradbena dela mora zaključiti v štirih mesecih, pogodbena vrednost del pa znaša 275.598,29 evrov. Javno podjetje VO-KA Celje je vodovod že prestavilo v sklopu predhodnih del. Zaradi rušitve starega mostu in gradnje novega je predvidena popolna zapora prometa, o kateri bodo občani pravočasno obveščeni. Obvozi bodo ustrezno označeni tako za vozila kot za pešce.

Vir: Mestna občina Celje

INFORMACIJE V ZVEZI Z MALIM LOGISTIČNIM CENTROM LOPATA

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!

V zvezi z Državnim prostorskim načrtom za Mali logistični center z varovanimi parkirišči – MLC Lopata ter povezovalno cesto iz obstoječega avtocestnega priključka Celje – zahod, ki v javnosti dvigujeta veliko prahu podajamo naslednje informacije.

Projektna dokumentacija za MLC Lopata je bila prvotno res nekoliko neustrezno pripravljena v smislu prikaza grafike, na kateri je bilo sočasno predstavljenih več različnih možnosti vključitve MLC Lopata v prostor, kar je pri laični javnosti povzročilo zmedo in upravičeno zaskrbljenost.

Vendar pa je bila na javni predstavitvi pobude za Državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanimi parkirišči – MLC Lopata ter povezovalne ceste iz obstoječega avtocestnega priključka (ACP) Celje – zahod, ki je potekala v sredo, 13. 3. 2019 v prostorih Mestne občine Celje, zadeva pojasnjena in predstavljena ustrezno in strokovno.

Za izvedbo projekta ne bo nobenih ekstremnih in invazivnih posegov v prostor, nikomur se ne bo rušila hiša, saj smo skupnost, ki je nedavno pomagala zgraditi novo hišo družini v stiski in ne skupnost, ki bi rušila domove.

S povezovalno cesto se bo na Lopati naselje razbremenilo ne le tovornega, temveč celotnega prometa, kar je lahko kraju le v korist in nikakor v škodo. S skrajšanjem dovozne/izvozne poti se bodo zmanjšali tudi škodljivi vplivi na okolje, izboljšala cestno-prometna varnost tamkajšnjih prebivalcev, znižale emisije izpušnih plinov, hrupa in tresljajev. Glede dvomov v varovana parkirišča pa že samo ime pove, da bodo parkirišča varnejša od običajnih, saj bodo pod stalnim nadzorom. Sicer pa eno parkirišče v neposredni bližini že obstaja in kraju zaradi njega ne nastaja škoda.

V kolikor imate v zvezi z MLC Lopata kakršnakoli vprašanja ali dvome lahko za dodatne informacije, ki so edine verodostojne, kontaktirate Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje oziroma Ministrstvo za okolje in prostor, saj gre za projekt državnega pomena.

Več informacij najdete tudi na spodnjih dveh povezavah.

MLC Lopata

DPN – grafika

Z JAVNIM VABILOM

 obveščamo javnost o javni predstavitvi pobude za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata

I.

  1. Mestna občina Celje vabi na javno predstavitev pobude za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata, s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi ter povezovalne ceste iz obstoječega avtocestnega priključka (ACP) Celje – zahod.
  2. Lokacija je neposredno na krovnem evropskem Baltsko – Jadranskem in Sredozemskem cestnem koridorju in zadovoljuje slovenske, kot tudi čezmejne potrebe po logističnih aktivnostih ter parkiranju tovornih vozil v štirih smereh – iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske.

II.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 4. 3. 2019 do vključno 15. 3. 2019:

  • v prostorih Mestne občine Celje, Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, na Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja, soba za stranke, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje in
  • na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje.

III.

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 13. 3. 2019, v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, s pričetkom ob 15:30 uri.

IV.

Pobuda za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata, je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

V.

  1. Predstavljen bo potek postopka pobude za državni prostorski načrt in predstavitev samega projekta za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata.
  2. Javnost bo lahko podala pripombe in predloge v kasnejši fazi na javni obravnavi državnega prostorskega načrta.

 

Bojan Šrot

Župan

 

Številka: 3505-11/2018

Datum: 4. 3. 2019

PDF dokument

OBVESTILO O PRIČETKU GRADNJE

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se bodo po 18.2.2019, v Lokrovcu pričela gradbena dela, in sicer prestavitev dela obstoječega vodovoda ob Cesti v Lokrovec.

Na obstoječem mostu na Cesti v Lokrovec, ki prečka Koprivnico, je obešen vodovod, ki se bo zaradi porušenje in gradnje novega mostu, v dolžini 120 m prestavil iz območja novega mostu. Nov vodovod bo tako potekal pod vodotokom Koprivnica in se bo gradil iz duktilnih cevi premera 150 mm.

Dela, ki bodo predvidoma trajala 3 mesece, bo izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak, s.p., Primož pri Šentjurju 34 a, 3230 Šentjur, nadzor nad gradnjo pa bo izvajalo podjetje S.I.M. d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.

Obvestilo

MOST ČEZ KOPRIVNICO

Spoštovani!

Mestna občina Celje je sklenila pogodbo s podjetjem UB Projekt iz Prebolda, ki bo v Ulici Marjana Jerina porušil star, dotrajan most in zgradil nadomestnega. Izvajalec bo uveden v delo takoj, ko bodo vremenske razmere to dovoljevale. Po pogodbi morajo biti dela zaključena v 70 koledarskih dneh od uvedbe v delo, kar pomeni da bodo na Ostrožnem nadomestni most dobili že spomladi.

Most čez Koprivnico predstavlja za krajane KS Ostrožno pomembno prometno povezavo. Lani konec maja so ga morali zapreti za ves promet, saj se je po prometni nesreči njegova nosilnost tako poslabšala, da ni bil več varen. Krajani od takrat dalje uporabljajo obvoz Lokrovec-Dobrova-Nova vas.

Občina je javno naročilo objavila že lani. Najugodnejšo ponudbo je oddalo podjetje UB Projekt, d.o.o.. Vrednost del z DDV znaša 114.256,24 EUR. Denar bo Mestna občina Celje zagotovila v občinskem proračunu.

Vir: Celje.info