Celjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje obvešča: Če  bodo v naslednjih 12 urah prožene sirene z znakom za opozorilo na nevarnost, to pomeni nevarnost poplavnega vala.

Mestna občina Celje je na Poklicni gasilski enoti Celje vzpostavila klicni center. Občanke in občani, ki bi morebiti potrebovali nujno pomoč, lahko pokličete na telefonsko številko (03) 428 09 00 ali pišete na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si. V nujnih primerih lahko pokličete tudi na številko 112.

Naj še enkrat spomnimo, kako je treba ravnati ob poplavah in neurjih.

  1. Ob napovedanem neurju umaknite premično premoženje iz prostorov, ki jih lahko zalije voda, v višje prostore.
  2. Ne približujte se brežinam vodotokov, ki lahko postanejo nestabilne.
  3. Ne prečkajte vodnega toka, tudi če sega voda le do kolen, saj vas lahko spodnese.
  4. Zavarujte ali umaknite predmete, ki jih lahko odnese veter, odplavi voda ali poškoduje toča.
  5. Po neurju in močnem vetru preglejte stanje stavbe in okolice ter morebitne poškodbe čim prej popravite.
  6. Vozil ne parkirajte pod drevesi ali v njihovi bližini, ob vodotokih in na mestih, ki jih lahko poplavi. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti, ne ustavljajte pod podvozi, ne vozite po poplavljenem cestišču.
  7. Če živite na območjih, ki so izpostavljeni zemeljskim plazovom, bodite pozorni na plazenje.
  8. Spremljate obvestila preko medijev in javnega obveščanja (alarmiranja).
  9. Če ste v neposredni nevarnosti, pokličite na številko 112. V kolikor je številka 112 preobremenjena in je neposredno ogroženo človeško življenje, lahko pokličete na 03 428 09 00 (Poklicna gasilska enota Celje).

Vir: Mestna občina Celje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *