JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVENGA PROSTORA – ŠPORTNE DVORANE NA NASLOVU CESTA NA OSTROŽNO 90, 3000 CELJE

Kontaktna oseba: Suzana Bekić, tel. št. 031 446 460

Priloge:

Športna dvorana – priloge:

Rok za oddajo ponudb: do vključno 21. 12. 2023, do 15. ure

Odpiranje ponudb bo v četrtek, 04. 01. 2024, ob 15.00. uri, v sejni sobi na sedežu KS Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje

POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA TRAJNIH NASADIH ZARADI POSLEDICE POZEBE OD 3. DO 7. APRILA 2023

Spoštovani!
Mestna občina Celje obvešča, da na podlagi sklepa  Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričenja  z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih (priznanih kultur) zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka, 20. novembra 2023 do 12. ure.

 

Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
 • OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.30

 

Izpolnjene obrazce lahko:
 • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – pozeba april 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH, NASTALIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ IN POPLAV 2023

Spoštovani!

Mestna občina Celje ponovno obvešča, da zbira vloge oškodovancev zaradi škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 ter poplav od 3. avgusta do 6. avgusta in od 28. avgusta do 31. avgusta 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno srede, 15. novembra 2023.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko nosilci kmetijskega gospodarstva škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev 

Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:

ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00

sreda:   od 8.00 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.30

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – poplave – kmetijski pridelki 2023«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode. Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

Vir: Mestna občina Celje

PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH, NASTALE ZARADI POSLEDICE POPLAV 2023

Spoštovani!

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Dopolnilnega sklepa k Sklepu št. 844-34/2023-1-DGZR začela z zbiranjem vlog oškodovancev zaradi škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav nastale od 3. avgusta do 6. avgusta in od 28. avgusta do 31. avgusta 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno srede, 15. novembra 2023.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko nosilci kmetijskega gospodarstva škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
 • OBRAZEC 2 (pdf) – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.00

Izpolnjene obrazce lahko:
 • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
 • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
 • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – poplave – kmetijski pridelki 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

POZIV – PRIJAVA ŠKODE NA ŽIVALIH ZARADI POSLEDIC MOČNIH NEURIJ Z VEČDNEVNIM OBILNIM DEŽEVJEM S POPLAVAMI, 4. 8. 2023

Mestna občina Celje obvešča, da na podlagi dopolnilnega sklepa 844-30/2023-49 – DGZR, z dne 28. 8. 2023 Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje k Sklepu št. 844-30/2023-185 DGZR z dne 10. 8. 2023 pričenja  z ocenjevanjem škode na živalih zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem s poplavami na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, zaradi katerih je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, dne 4. avgusta 2023, aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (št. 843-7172023-12-DGZR z dne 4.8.2023).

Neposredna škoda na živalih se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na živalih.
Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka, 11. septembra 2023 do 12. ure.
Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.00

Izpolnjene obrazce lahko:
pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).