POPLAVNA VARNOST

AKTIVNOSTI NA PODROČJU POPLAVNE VARNOSTI

Mestna občina Celje je v minulih dneh kot prva v Sloveniji pridobila vso potrebno projektno dokumentacijo, vsa potrebna zemljišča za gradnjo ter vseh pet gradbenih dovoljenj za projekt “Dodatni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Celje”, ki se izvaja na podlagi podpisanega sporazuma z Direkcijo Republike Slovenije za vode.

Izvedba investicijskega projekta prinaša zmanjšanje poplavne ogroženosti širšega območja Celja, ki bo dosežena z izvedbo vodno-gospodarskih ureditev na Ločnici v Zagradu, potoku Dajnica in potoku Koprivnica s pritoki, ob Voglajni in ob Savinji na Polulah, vključno z izvedbo hidravlično neustreznih premostitev čez Voglajno na Teharski pri Topru in preko Savinje na Polulah.

Vir: Mestna občina Celje

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE V LETU 2024

Spoštovani!

Mestna občina Celje objavlja javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MOC v letu 2024.

Razpisna dokumentacija:

Kontaktna oseba:
Ingrid Holobar
Tel: 03 42 65 639


Rok za oddajo ponudb:
 do vključno 20. 9. 2024.

Vir: Mestna občina Celje

417556768_783827230436963_3611506344753825750_n

VABILO K IZPOLNITVI ANKETE O STANOVANJSKIH POTREBAH IN BIVANJU V CELJU

Spoštovani,

prijazno vabljeni k izpolnitvi spodnje ankete, katere namen je izvedeti več o izkušnjah občank in občanov, o bivanju in potrebah. Rezultati ankete bodo uporabljeni pri snovanju stanovanjskega programa, pri načrtovanju mestnih storitev in razvoju stanovanjskih območij v MOC. S tem Mestna občina Celje aktivno pristopa k reševanju stanovanjske problematike, s ciljem izboljšati dostopnost do stanovanj in zagotavljanja kakovostnega bivanjskega okolja. Anketa je namenjena občankam in občanom Mestne občine Celje ter vsem tistim, ki v naši občini delate, študirate ali pa bi se morda nekoč radi priselili k nam.

Anketa je dostopna na povezavi: https://surveys.valicon.net/CAWI/DAPKEK?VER=4CZZA9

Hvala, da soustvarjate boljši jutri v našem Celju.

417706833_785893616896991_4394597500618476670_n

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA PODROČJA SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, MLADINE TER VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV

Spoštovani!

V Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Celje so objavljeni javni razpisi za področja socialne in zdravstvene dejavnosti, mladine ter veteranskih organizacij in društev.

Razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dostopna na http://moc.celje.si/javni-razpisi.