NA PROSTORSKEM PORTALU MOC ODSLEJ PREGLEDOVALNIK VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV

Spoštovani!

Na prostorskem portalu Mestne občine Celje (prostor.celje.si), ki je zbirka interaktivnih zemljevidov s specifičnimi tematikami, so v teh dneh dodali novo vsebino – Veljavni prostorski akti. Na tem mestu si je mogoče ogledati podatke o izvedbenih prostorskih aktih, ki veljajo na območju Mestne občine Celje.

Novo vsebino si je mogoče ogledati na naslednji povezavi: https://prostor.celje.si/pregledovalnik/javniIPA

Nova vsebina je opremljena z geolociranimi grafičnimi prikazi ureditvenih situacij izvedbenih prostorskih aktov in podatki o pripadajočih odlokih, ki podajajo pogoje za gradnjo in urejanje prostora.

Verjamejo, da bo nova vsebina zanimiva in v pomoč pri načrtovanju gradbenih posegov ali nakupu nepremičnine na območju Mestne občine Celje, tako laični, kot strokovni javnosti – npr. obstoječim lastnikom zemljišč, potencialnim kupcem zemljišč, nepremičninskim posrednikom in projektantom.

V zbirki prostorskega portala MOC so sicer že na voljo zemljevidi za sledeče tematske sklope: Celebus – linije in postajališča, 3D interaktivno Celje, Parkirišča, Zelene površine, Celjski prostorski plan, Prikaz stanja prostora, Lokacije defibrilatorjev (AED enot), Cestne zapore in Servis 48.

Zemljevidi na prostorskem portalu MOC na enostaven način podajajo ozke podatkovne sklope, tako da do želenih informacij pridete karseda hitro. Za ogled zemljevidov potrebujete le računalnik, tablico ali pametni telefon s sodobnim spletnim brskalnikom. Vse podane vsebine so informativne narave, za uradne informacije se obrnite na pristojne službe Mestne občine Celje.

 

NOVA ZELENA POVRŠINA PARK DREVESCE

 
Zeleno Celje postaja še lepše in še bolj prijazno za življenje. Dne 25. 3. 2022 smo dan pred dnevom sajenja medovitih rastlin odprli Park drevesCE ob povezovalni cesti Nova vas–Ostrožno, ki ima prav poseben pomen, saj je prvi celjski park, v katerem bodo rastla izključno drevesa, ki so jih svojemu mestu podarili občanke, občani, podjetja in institucije.
Zaposleni v podjetju Zelenice so ob pomoči stanovalcev celjskega zapora v minulih dneh zasadili 118 dreves, ki jih je za park kupilo 112 donatorjev. Park je na obeh straneh označen s tablo, na kateri so navedena imena vseh donatorjev. Zasadili so cvetoča, medovita drevesa, ki bodo v veselje občankam, občanom, obiskovalcem in tudi čebelam.
 
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je med drugim povedal, da sta ozelenitev mesta in skrb za zelene površine med najlepšimi in prioritetnimi nalogami Mestne občine Celje tudi zato, ker je mestu preteklost zapustila kar nekaj okoljskih izzivov.
 
  Celje dobilo park s 118 medovitimi cvetočimi drevesi (foto) - Celje.info
  Foto: celje.info                                                        
 
Celje je eno tistih srečnih mest, ki ima ohranjene gozdove in druge zelene površine v neposredni bližini mestnega jedra. V mestnem okolju imajo drevesa naravovarstveno, ekološko, kulturno, zgodovinsko, znanstveno in vzgojno–izobraževalno vrednost. Številna drevesa, ki so bila v preteklosti morda res posajena zaradi estetskega učinka in osenčenosti, v mestu opravljajo pomembne funkcije. Drevje vpliva na mikroklimo, blaži hrup, zadržuje dež, proizvaja kisik in ustvarja protivetrno zaščito. Drevesne krošnje blažijo vplive škodljivega sončnega sevanja, ozona in drugih škodljivih delcev v zraku. Nenazadnje so drevesa življenjsko okolje različnih živalskih vrst.
V Celju že raste veliko dreves, ki jih imajo občani zelo radi in jih želijo ohraniti. Zaradi slabe vitalnosti ali drugih objektivnih okoliščin jih je vsako leto na javnih zelenih površinah treba kar nekaj odstraniti, obenem pa Mestna občina Celje zasadi nova, mlada drevesa. Vsako leto jih skupaj z grmovnicami zasadimo okoli 150. Letos bo ta številka še nekoliko višja.
 
Verjamemo, da bodo donatorji večkrat prišli v park in pogledali, kako uspevajo drevesa. Veliko jih je bilo prisotnih tudi na današnjem odprtju parka, nekaj jih je skupaj z županom Bojanom Šrotom in podžupanom Vladimirjem Ljubekom simbolično zasadilo drevesa.
 
Občanke in občane ter podjetja in institucije smo k nakupu dreves za Park drevesCE povabilo preko socialnih omrežij, spletne strani in medijev. Nad odzivom smo bili navdušeni in še enkrat se je pokazalo, da ljudem urejene zelene površine v mestu veliko pomenijo.
 

SPREMEMBE PARKIRNEGA REŽIMA IN CENIKA PARKIRANJA V MESTU

OBVESTILO

Dne 1. 3. 2022 so začele veljati nekatere spremembe parkirnega režima in cenika parkiranja v mestu, potem ko je minuli torek mestni svet sprejel Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje. Parkirišče v Razlagovi ulici bo od 1. marca 2022 del modre cone (kratkotrajno parkiranje, največ dve uri), vanjo bo umeščenih tudi 40 parkirnih mest pri nekdanji ekonomski šoli. Vsa zakupljena parkirišča v mestu bodo imela enotno ceno, 50 evrov mesečno, v sistem javnega parkiranja bo uvrščena tudi parkirna hiše v Kocbekovi ulici. Slednje sicer od jutri še ne bo mogoče uporabljati, ker v njej še potekajo gradbena dela in vgradnja parkirne opreme.

Večji obrat vozil v Razlagovi ulici

Razlagova ulica je bila zaradi slabše zasedenosti doslej umeščena med parkirišča II. cone.

Z ukinitvijo vseh parkirnih mest na Savinjskem nabrežju, kjer je bila zgrajena kolesarska steza, ZPO Celje kot upravljalec parkirišč zaznava povečano potrebo po parkiriščih v tem delu mesta. Umestitev Razlagove ulice v modro cono bo omogočila večji obrat vozil na parkirno mesto in boljšo dostopnost do mestnega središča. Umestitev Razlagove ulice v modro cono pomeni tudi spremembo cenika parkiranja.

Del modre cone postaja tudi približno 40 parkirnih mest pri nekdanji ekonomski šoli. Ker je Vodnikova ulica že del območja modre cone parkiranja, spremembe cenika parkiranja ne bo.

Poenotenje cene parkiranja na vseh zakupljenih parkiriščih

V Celju je na voljo osem parkirišč, ki imajo status zakupljenih parkirišč. Cena je bila različna glede na zasedenost in oddaljenost parkirišča od središča mesta. Zaradi tega so nekateri parkirišče izbirali na podlagi cene, ne pa po lokaciji, ter s tem ustvarjali daljšo pot in več prometa po mestu. Po podatkih ZPO Celje je zanimanje za zakupljena parkirišča veliko. Cena na vseh zakupljenih parkiriščih bo od 1. marca 2022 enaka, in sicer 50 evrov na mesec, kolikor je bila že doslej cena na najdražjih zakupljenih parkiriščih. S tem želimo doseči, da uporabniki izbirajo parkirišča na podlagi lokacije, kar bo pomenilo krajše vožnje po mestu.

Umestitev parkirne hiše v Kocbekovi ulici v javni sistem parkiranja

Spremembe parkirnega režima prinašajo tudi umestitev parkirne hiše v Kocbekovi ulici 8 v javni sistem parkiranja. Parkirna hiša na tem mestu do ureditve nekaterih tehničnih in pravnih zadev še ni na voljo za parkiranje. Cena parkiranja v tej garažni hiši bo sicer enaka ceni parkiranja v garažni hiši Glazija.

sanitarna-enota-1
sanitarna-enota-4

JAVNA SANITARNA ENOTA W CE NA PARKIRIŠČU PRI TURŠKI MAČKI

Po zgledu drugih sodobnih mest se je tudi Mestna občina Celje odločila, da z javno sanitarno enoto poveča razpoložljivost javnih stranišč v Celju. Prvo takšno javno sanitarno enoto je občina namestila na parkirišču pri Turški mački in je uporabnikom na voljo od 11.2.2022. Sanitarna enota, ki nosi ime W CE, bo zaenkrat odprta od 6. do 22. ure, za njeno uporabo pa bo potrebno odšteti 0,50 evra.

Mobilna sanitarna enota je prilagojena invalidom in ima dovozno rampo. Opremljena je z opremo za dezinfekcijo, notranjo in zunanjo osvetlitvijo, video nadzorom ter previjalno mizo. V hladnih dneh bo ogrevana. Notranjost je v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine.

Zunanja stran mobilne sanitarne enote je opremljena z interaktivno elektronsko tablo, na njej je nameščen tudi zemljevid Celja.

Za vzdrževanje sanitarne enote bo skrbelo javno podjetje Zelenice.

Mobilna sanitarna enota je plod slovenskega znanja in jo je izdelalo podjetje Feroholding iz Krmelja. Cena enote z vsemi dodatnimi elementi je bila 44.600 evrov. Vsa ostala pripravljalna in gradbena dela je izvedlo Javno podjetje Zelenice.

Vir: Mestna občina Celje

BREZPLAČNE LETNE VOZOVNICE ZA CELEBUS ZA UPOKOJENCE

 

Upokojenke in upokojenci!

Mestna občina Celje je v torek, 1. februarja, začela izdajati brezplačne letne vozovnice za upokojence za vožnjo s Celebusom. Pogoj za pridobitev brezplačne letne vozovnice je, da ima stranka status upokojenca in v Mestni občini Celje stalno ali začasno prebivališče. Upokojenci bodo morali plačati samo brezstično magnetno kartico (če je še nimajo), ki stane 3 evre.

Sklep o spremembi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov, ki vključuje brezplačne letne vozovnice za upokojence, je mestni svet sprejel na svoji zadnji redni seji, 7. decembra 2021.

Upokojenci, ki se želijo brezplačno voziti s Celebusom, morajo za pridobitev letne brezplačne vozovnice predložiti:

– osebni dokument s sliko,

– dokument, iz katerega je razvidno, da imajo  v Mestni občini Celje stalno ali začasno prebivališče (če to ni razvidno že iz osebnega dokumenta)

– ter dokument,  s katerim izkazujejo status upokojenca (kot npr. upokojenska kartica, zadnji pokojninski odrezek ipd.).

Brezstična kartica upokojenca bo opremljena z nalepko, na kateri je napis »Celebus – upokojenska vozovnica«.

Brezplačne letne vozovnice lahko upravičenci pridobijo na obeh prodajnih mestih, na glavni avtobusni postaji v Celju (predstavništvo Nomaga) in na Mestni občini Celje od 1. februarja 2022 dalje.

Cenik za ostale (plačljive) vozovnice po 1. februarju ostaja nespremenjen.

Vir: Mestna občina Celje

vhod v sanitarije
sanitarije 3
sanitarije 2
sanitarije 1

ODPRTJE BREZPLAČNIH JAVNIH SANITARIJ TOILET V CELJSKEM DOMU

 

V jugozahodnem vogalu pritličja Celjskega doma, kjer je bila nekoč cvetličarna, je MOC 1.2.2022 odprla brezplačne javne sanitarije Toilet, ki bodo prilagojene invalidom, vendar jih bodo lahko od 7. do 21. ure uporabljali tudi občani in obiskovalci mesta. Invalidom bodo sanitarije s pomočjo posebnega ključa  dostopne 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Vhod v javne sanitarije, ki jih bo vzdrževalo javno podjetje Zelenice, bo iz Razlagove ulice. Gradbena dela je izvajalo podjetje Mika dom, d. o. o., stala pa so okoli 90.000 evrov. Sredstva so zagotovili v občinskem proračunu.

Vir: Mestna občina Celje

TRAJNOSTNA STRATEGIJA ZA KAKOVOSTNO SOBIVANJE IN SODELOVANJE VSEH GENERACIJ V MOC

Mestna občina Celje je v januarju svojim ožjim delom lokalne skupnosti predstavila vsebino strateškega dokumenta »Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC«.

Namen strategije je ozaveščanje in spodbujanje občank in občanov k razmišljanju o tem, kako lahko vsak posameznik sam prispeva k izboljšanju stanja v družbi. Na srečanju so bili prisotni predstavniki petnajstih ožjih delov, ki so jih nagovorile članice ožje delovne skupine za pripravo strateškega dokumenta Polona Ocvirk, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Mateja Obrez, ravnateljica Vrtca Zarja in Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava in namestnica predsednice Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta MOC.

Vsi prisotni so z zadovoljstvom pozdravili dokument in soglasno izkazali svojo pripravljenost za aktivno sodelovanje pri izvajanju vseh dejavnosti z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev, ki so opredeljeni v trajnostni strategiji.

Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v MOC je dostopna tukaj.

Vir: Mestna občina Celje

PRIČETEK IZGRADNJE MANJKAJOČEGA DELA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Ustrezno ravnanje s komunalno in padavinsko odpadno vodo je obveza vseh nas, saj s tem zagotavljamo boljše zdravje ljudi in varujemo okolje za prihodnje generacije. Ker smo usmerjeni v trajnostni razvoj, moramo vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Skupaj z občino Štore in Vojnik začenjamo z izgradnjo več različnih posameznih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki so sicer že opremljena s kanalizacijo, vendar kljub temu objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave.

 

Naložba, sofinancirana z evropskimi sredstvi, je za varovanje okolja, ohranjanje virov pitne vode in zagotavljanje boljših življenjskih ter sanitarnih pogojev nujno potrebna. V Mestni občini Celje znaša odstotek priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje 96,1 odstotka. Ko bomo zgradili 15.405 metrov manjkajočega kanalizacijskega sistema in bodo vsi objekti, ki so zajeti v ta projekt, priključeni, bo znašala stopnja priključenosti dobrih 99 odstotkov.

 

S tem bomo presegli sprejemljivo stopnjo priključenosti (98 odstotka) na javno kanalizacijsko omrežje, ki jo nalagajo zahteve iz evropske direktive, in skoraj dosegli zahtevano, 100 odstotno priključenost.

 

Trenutna stopnja priključenosti na JKO v MOC: 96, 1 odstotka

Stopnja priključenost po zaključenem projektu: 99 odstotka

 

Sprejemljiva stopnja priključenosti EU: 98 odstotka

Zahtevana stopnja priključenosti EU: 100 odstotka

 

Za izvajalca gradbenih del sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega. Izgradnja je razdeljena na osem sklopov in naj bi bila končana konec prihodnjega leta. Sklop št. 4. bo gradilo podjetje AGM Nemec, vse ostale pa VOC Celje. Obe podjetji bomo v torek, 1. junija 2021, na posameznih sklopih uvedli v delo.

Sklop št 1: Zagrad in Pečovnik v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 4. 2. 2022

Sklop št. 2: Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja in Golovec v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 3: Centralni del aglomeracije Celje v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 4: Začret, Leskovec in Ljubečna v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 5: Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova v Mestni občini Celje

Uvedba v delo: 7. 9. 2021

Sklop št. 6: Spodnje Štore, Draga in Opoka v Občini Štore

Uvedba v delo: 28. 5. 2021

Sklop št. 7: Nad Stolarno, Lipa in Pečovje v Občini Štore

Uvedba v delo: 25.5. 2022

Sklop št. 8: Občina Vojnik

Uvedba v delo: 26. 5. 2021

Samo v Mestni občini Celje bomo zgradili 15.405 metra kanalizacijskega omrežja in 12 črpališč za prečrpavanje komunalnih odpadnih voda. S tem bomo omogočili, da bodo lahko lastniki nanj priključili 402 objekta. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas.

 

Mestna občina Celje, Občina Štore in Občina Vojnik sodelujejo v skupnem projektu Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje (Dogovor za razvoj regij 2), pri čemer je Mestna občina Celje nosilna občina.

 

Za projekt, ki je skupaj ocenjen na 11,1 milijona evrov z DDV, smo vse tri občine pridobile nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Projekt v Mestni občini Celje, ki je ocenjen na skoraj 5,8 milijona evrov brez DDV, bo sofinanciran v višini 3,9 milijona evrov. Sklep o sofinanciranju smo prejeli v začetku maja 2021.

Vir: Mestna občina Celje