Spoštovani!
Mestna občina Celje obvešča, da na podlagi sklepa  Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričenja  z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih (priznanih kultur) zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.

Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka, 20. novembra 2023 do 12. ure.

 

Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
  • OBRAZEC 2 – Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.30

 

Izpolnjene obrazce lahko:
  • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
  • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
  • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – pozeba april 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *