Mestna občina Celje obvešča, da na podlagi dopolnilnega sklepa 844-30/2023-49 – DGZR, z dne 28. 8. 2023 Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje k Sklepu št. 844-30/2023-185 DGZR z dne 10. 8. 2023 pričenja  z ocenjevanjem škode na živalih zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem s poplavami na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda, zaradi katerih je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, dne 4. avgusta 2023, aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah (št. 843-7172023-12-DGZR z dne 4.8.2023).

Neposredna škoda na živalih se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na živalih.
Rok za zbiranje vlog je do vključno ponedeljka, 11. septembra 2023 do 12. ure.
Naloga Mestne občine Celje oz. občinske Komisije za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je, da na predpisanih obrazcih (vlogah) oceni nastalo škodo skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08). Podatke iz obrazcev občinska komisija vnese v spletno aplikacijo Ajda.
Več informacij o poteku ocenjevanja škode si lahko preberete na spletnem naslovu URSZR: www.sos112.si.
V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.00

Izpolnjene obrazce lahko:
pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *