Spoštovani!

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Dopolnilnega sklepa k Sklepu št. 844-34/2023-1-DGZR začela z zbiranjem vlog oškodovancev zaradi škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav nastale od 3. avgusta do 6. avgusta in od 28. avgusta do 31. avgusta 2023.

Rok za zbiranje vlog je do vključno srede, 15. novembra 2023.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko nosilci kmetijskega gospodarstva škodo prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:
  • OBRAZEC 2 (pdf) – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči
Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje v času uradnih ur glaven pisarne:
ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 14.30
sreda:   od 8.00 do 11.00 in od 12.30 do 16.30

petek: od 8.00 do 12.00

Izpolnjene obrazce lahko:
  • pošljete po elektronski pošti na: mestna.obcina@celje.si;
  • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
  • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – poplave – kmetijski pridelki 2023«.
Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode.
Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 791 (ga. Selma Zemanek).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *