JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019, v prostorih Mestne občine Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, na Sektorju za prostorsko načrtovanje, Trg celjskih knezov 9, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava RS.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-pristor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala dne 14.10.2019 od 10.00 do 13.00 ure v prostorih Narodnega doma Celje, mala dvorana, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vsi zainteresirani lahko od 1.10. do 15.10.2019 podate mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali skeniranega na e-naslov mestna.obcina@celje.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede ključna beseda “MVN-pripombe”, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddajte v sprejemni pisarni občine;
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dodajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Obvestilo MOC

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA SPLOŠNEGA DELA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA ZA GOZNODOSPODARSKO ENOTO CELJE

Spoštovani,

vabljeni na javno razgrnitev splošnega dela Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Celje, izdelanega za obdobje 2019 – 2028, ki bo potekala od 4.9.2019 do 17.9.2019, in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.

Vabilo na javno razgrnitev

INFORMACIJE V ZVEZI Z MALIM LOGISTIČNIM CENTROM LOPATA

Spoštovane krajanke, cenjeni krajani!

V zvezi z Državnim prostorskim načrtom za Mali logistični center z varovanimi parkirišči – MLC Lopata ter povezovalno cesto iz obstoječega avtocestnega priključka Celje – zahod, ki v javnosti dvigujeta veliko prahu podajamo naslednje informacije.

Projektna dokumentacija za MLC Lopata je bila prvotno res nekoliko neustrezno pripravljena v smislu prikaza grafike, na kateri je bilo sočasno predstavljenih več različnih možnosti vključitve MLC Lopata v prostor, kar je pri laični javnosti povzročilo zmedo in upravičeno zaskrbljenost.

Vendar pa je bila na javni predstavitvi pobude za Državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanimi parkirišči – MLC Lopata ter povezovalne ceste iz obstoječega avtocestnega priključka (ACP) Celje – zahod, ki je potekala v sredo, 13. 3. 2019 v prostorih Mestne občine Celje, zadeva pojasnjena in predstavljena ustrezno in strokovno.

Za izvedbo projekta ne bo nobenih ekstremnih in invazivnih posegov v prostor, nikomur se ne bo rušila hiša, saj smo skupnost, ki je nedavno pomagala zgraditi novo hišo družini v stiski in ne skupnost, ki bi rušila domove.

S povezovalno cesto se bo na Lopati naselje razbremenilo ne le tovornega, temveč celotnega prometa, kar je lahko kraju le v korist in nikakor v škodo. S skrajšanjem dovozne/izvozne poti se bodo zmanjšali tudi škodljivi vplivi na okolje, izboljšala cestno-prometna varnost tamkajšnjih prebivalcev, znižale emisije izpušnih plinov, hrupa in tresljajev. Glede dvomov v varovana parkirišča pa že samo ime pove, da bodo parkirišča varnejša od običajnih, saj bodo pod stalnim nadzorom. Sicer pa eno parkirišče v neposredni bližini že obstaja in kraju zaradi njega ne nastaja škoda.

V kolikor imate v zvezi z MLC Lopata kakršnakoli vprašanja ali dvome lahko za dodatne informacije, ki so edine verodostojne, kontaktirate Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje oziroma Ministrstvo za okolje in prostor, saj gre za projekt državnega pomena.

Več informacij najdete tudi na spodnjih dveh povezavah.

MLC Lopata

DPN – grafika

VABILO.px
Eventim_1920x1080px

DOBRODELNI KONCERT “S SRCEM ZA DRUŽINO BUČAR – GOLOB”

Spoštovani!

V četrtek, 16.5.2019 ob 19.30 uri vas vljudno vabimo v Celjski dom na dobrodelni koncert »S srcem za družino Bučar – Golob, ki je v preteklem letu ostala brez strehe nad glavo.

Vstopnice po ceni 10 eur v predprodaji in 12 eur na dan koncerta lahko kupite preko spleta na www.eventim.si in na pogodbenih prodajnih mestih sistema Eventim.si. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen dokončanju hiše.

Vljudno vabljeni na koncert, kjer se bosta prepletali dobrodelnost in dobra zabava.

Z JAVNIM VABILOM

 obveščamo javnost o javni predstavitvi pobude za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata

I.

  1. Mestna občina Celje vabi na javno predstavitev pobude za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata, s spremljajočimi servisnimi dejavnostmi ter povezovalne ceste iz obstoječega avtocestnega priključka (ACP) Celje – zahod.
  2. Lokacija je neposredno na krovnem evropskem Baltsko – Jadranskem in Sredozemskem cestnem koridorju in zadovoljuje slovenske, kot tudi čezmejne potrebe po logističnih aktivnostih ter parkiranju tovornih vozil v štirih smereh – iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske.

II.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 4. 3. 2019 do vključno 15. 3. 2019:

  • v prostorih Mestne občine Celje, Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, na Sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja, soba za stranke, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje in
  • na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90, 3000 Celje.

III.

Javna predstavitev bo potekala v sredo, 13. 3. 2019, v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, s pričetkom ob 15:30 uri.

IV.

Pobuda za državni prostorski načrt za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata, je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

V.

  1. Predstavljen bo potek postopka pobude za državni prostorski načrt in predstavitev samega projekta za Mali logistični center z varovanim parkiriščem – MLC Lopata.
  2. Javnost bo lahko podala pripombe in predloge v kasnejši fazi na javni obravnavi državnega prostorskega načrta.

 

Bojan Šrot

Župan

 

Številka: 3505-11/2018

Datum: 4. 3. 2019

PDF dokument

OBVESTILO O PRIČETKU GRADNJE

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se bodo po 18.2.2019, v Lokrovcu pričela gradbena dela, in sicer prestavitev dela obstoječega vodovoda ob Cesti v Lokrovec.

Na obstoječem mostu na Cesti v Lokrovec, ki prečka Koprivnico, je obešen vodovod, ki se bo zaradi porušenje in gradnje novega mostu, v dolžini 120 m prestavil iz območja novega mostu. Nov vodovod bo tako potekal pod vodotokom Koprivnica in se bo gradil iz duktilnih cevi premera 150 mm.

Dela, ki bodo predvidoma trajala 3 mesece, bo izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak, s.p., Primož pri Šentjurju 34 a, 3230 Šentjur, nadzor nad gradnjo pa bo izvajalo podjetje S.I.M. d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje.

Obvestilo

MOST ČEZ KOPRIVNICO

Spoštovani!

Mestna občina Celje je sklenila pogodbo s podjetjem UB Projekt iz Prebolda, ki bo v Ulici Marjana Jerina porušil star, dotrajan most in zgradil nadomestnega. Izvajalec bo uveden v delo takoj, ko bodo vremenske razmere to dovoljevale. Po pogodbi morajo biti dela zaključena v 70 koledarskih dneh od uvedbe v delo, kar pomeni da bodo na Ostrožnem nadomestni most dobili že spomladi.

Most čez Koprivnico predstavlja za krajane KS Ostrožno pomembno prometno povezavo. Lani konec maja so ga morali zapreti za ves promet, saj se je po prometni nesreči njegova nosilnost tako poslabšala, da ni bil več varen. Krajani od takrat dalje uporabljajo obvoz Lokrovec-Dobrova-Nova vas.

Občina je javno naročilo objavila že lani. Najugodnejšo ponudbo je oddalo podjetje UB Projekt, d.o.o.. Vrednost del z DDV znaša 114.256,24 EUR. Denar bo Mestna občina Celje zagotovila v občinskem proračunu.

Vir: Celje.info