POZIV – PRIJAVA ŠKODE KOT POSLEDICA POTRESA

Spoštovani!

Mestna občina Celje obvešča, da je na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2021-10 – DGZR pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic potresa 29. decembra 2020.

V skladu s sprejetim Sklepom lahko lastniki škodo na svojih objektih prijavite na predpisanem obrazcu in sicer:

K prijavi (obrazcu) je potrebno priložiti fotografije poškodovanega objekta, s katerih bodo razvidne poškodbe.

Obrazce lahko prevzamete tudi v Glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjski knezov, 3000 Celje.

 Zaradi izredno kratkega roka za posredovanje podatkov na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Mestna občina Celje zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi potresa, na predpisanih obrazcih in prilogami do ponedeljka, 1. februarja 2021.

Izpolnjene obrazce lahko:

  • pošljete po elektronski pošti na: obcina@celje.si;
  • dostavite v Glavno pisarno Mestne občine Celje ali
  • pošljete po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, z dopisom »Prijava škode – Potres«.

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.

Morebitne dodatne informacije in pojasnila dobite na tel. 03 42 65 610 (ga. Barbara Kovačič).

Svet KS Ostrožno

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA PREDLOGA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU OSTROŽNO – SEVER

 

Spoštovani!

Mestna občina Celje se je zaradi pripomb občanov po že zaključeni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever, ki je potekala med 16.3. 2020 in 29.4 2020, odločila izvesti ponovno javno razgrnitev z javno obravnavo in sicer dopolnjenega predloga prostorskega akta, na katerega so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora.

Gradivo vezano na javno razgrnitev je dostopno tukaj.

 

IZGRADNJA PLOČNIKA

Spoštovane krajanke in krajani!

Obveščamo vas, da se bo predvidoma v mesecu avgustu 2020, pričela izgradnja pločnika (enostransko, širina pločnika bo 2 m) vzdolž dela kategorizirane lokalne ceste skozi Lopato z oznako LC 032011, kot je na grafiki označeno z rdečo barvo.

Za več informacij v zvezi s predvideno izgradnjo nam lahko pišete na ostrozno@celje.si, nas pokličete na tel. št. 031 446 460 ali se osebno zglasite na sedež krajevne skupnosti v času uradnih ur, in sicer:

  • ob torkih med 9.00 in 12.00 ter 13.00 in 15.00 uro in

  • ob četrtkih med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 15.00 uro.

Maja Vaš, predsednica sveta

 

Obvestilo-izgradnja pločnika

Kolonija-2020---2

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE KOLONIJE V BAŠKI

Spoštovani!

Organizatorja socialnih in zdravstvenih letovanj otrok v Celjskem domu v Baški, Mestna občina Celje in Celeia, d.o.o. sporočata, da bodo letos letovanja predvidoma potekala v treh 10-dnevnih izmenah v avgustu 2020.

Razpis za letovanje bo objavljen 26. junija. Starši lahko svoje otroke prijavijo do 10. julija.

Predvideni termini kolonij so:

1. izmena: 30. 7. – 9. 8. 2020
2. izmena: 9. 8. – 19. 8. 2020
3. izmena: 19. 8. – 29. 8. 2020


Več informacij na: http://www.celeia.si.

Vir: Mestna občina Celje

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA

Župani mestnih občin so se v torek na videokonferenčnem sestanku  Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) dogovorili, da bo v sredo, 29. aprila, v vseh mestnih občinah potekala akcija čiščenja okolja. Na Mestni občini Celje vabimo občane, društva in vse ostale organizacije, da se odzovejo vabilu na čistilno akcijo in tako pomagajo, da bo okolje, v katerem živimo, čistejše, lepše in bolj urejeno. S sodelovanjem v čistilni akciji bomo dokazali, da imamo odgovoren odnos do okolja in da smo kot lokalna skupnost povezani tudi na področju prostovoljstva. Nenazadnje bomo s čistilno akcijo obeležili današnji svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo že 50 let in je letos posvečen podnebnim ukrepom. 


Čistilna akcija v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih bo v sredo potekala od 9. do 12. ure. Vse udeležence, ki se bodo zbrali na prostem pred uradnimi prostori krajevnih skupnosti in mestnih četrti, kjer bodo zbirna mesta, prosimo, naj dosledno upoštevajo ukrepe za zajezitev koronavirusa in s tem poskrbijo za svojo varnost in varnost ostalih. Na zbirnem mestu bodo dobili vse potrebne informacije ter vrečke in rokavice.

Ker je varnost prostovoljcev (otrok in odraslih) najpomembnejša, bo zaradi epidemije potrebno pri zbiranju na zbirnih mestih in pri čiščenju okolja upoštevati že dobro znane ukrepe in priporočila:

– ohraniti je potrebno najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje;

– izogibati se je potrebno tesnim stikom z ljudmi, še posebej s tistimi, ki kihajo ali kašljajo;

– upoštevati je potrebno pravila higiene kašlja in se ne dotikati oči, nosu in ust;

– po zaključeni akciji si je potrebno skrbno umiti roke z milom in si jih razkužiti.

Zaradi varnosti bo potrebno upoštevati tudi ostala priporočila:

– ob najdbi ostrih predmetov (odpadne pločevinke, razbito steklo) je potrebno ravnati pazljivo, da preprečimo morebitne vreznine;

– injekcijskih igel, nevarnih odpadkov, kot so posode s kemikalijami, posode ali steklenice z neznano vsebino ali kakršnihkoli drugih odpadkov, ki bi lahko bili nevarni, sami ne odstranjujemo, ampak o najdbi obvestimo osebo, ki sprejema in usmerja prostovoljce;

– azbestnih odpadkov (npr. salonitne plošče, kosi azbestno cementnih cevi, azbestni izolacijski materiali) prav tako ne odstranjujemo. Tudi o najdbi teh odpadkov obvestimo osebo, ki usmerja prostovoljce;

– na javnih površinah, v gozdovih in na brežinah vodotokov pobiramo smeti, embalažo, kosovne odpadke in mešane komunalne odpadke.

Čistilna akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Občani lahko oddajo kosovne odpadke brezplačno skozi celo leto v zbirni center Centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku. S sabo morajo imeti odrezek zadnje plačane položnice ali osebno izkaznico.

Enkrat letno lahko (če nimajo ustreznega prevoza) naročijo v podjetju Simbio brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. V tem primeru morajo predhodno izpolniti elektronski obrazec, ki je  objavljen na spletni strani Simbia ali dopisnico, ki jo prejmejo enkrat na leto na dom. Dopisnico morajo poslati na naslov Simbia, ki po prejemu obvestila opravi prevzem odpadkov.

Vir: Mestna občina Celje