SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA

Spoštovani! V soboto, 19.3.2022 med 9.00 in 12.00 uro, vabljeni na spomladansko čistilno akcijo. Po zaključeni akciji sledi malica na ŠRC Lopata. Prijazno vabljeni! Zbirna mesta, kjer dobite tudi vrečke in rokavice, so: OSTROŽNO: KS/PGD/DU Ostrožno, Cesta na Ostrožno 90 LOKROVEC – DOBROVA: PGD Lokrovec – Dobrova, Lokrovec 57 LOPATA: ŠRC Lopata

Zbirna mesta za odložene odpadke: Cesta na Ostrožno 90 – KS Ostrožno, – Lopata 49 – PGD Lopata, – Športni center Lopata – Lokrovec 57 – PGD Lokrovec – Dobrova – Lokrovec -avtobusna postaja – most pri cerkvi Sv. duha – Dobrova 16 – trgovina Klenovšek – Dobrova – ekološki otok – parkirišče pri pregradi na Šmartinskem jezeru

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE FINANČNE POMOČI PRI PORAVNAVI STROŠKOV OGREVANJA V MESTNI OBČINI CELJE V OGREVALNI SEZONI 2021/2022

Spoštovani! Mestna občina Celje bo pomagala občankam in občanom, katere je v začetku letošnjega leta najbolj prizadelo znatno povišanje cen energentov, še zlasti stroškov ogrevanja z zemeljskim plinom. To je na zadnji seji mestnega sveta, 22. februarja letos, napovedal tudi župan Bojan Šrot. Predmet javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči fizičnim osebam, občanom Mestne občine Celje, katere je najbolj prizadela znatna podražitev stroškov ogrevanja v začetku leta 2022. Mestna občina Celje je v proračunu za leto 2022 za ta namen zagotovila sredstva v okvirni višini 300.000,00 EUR. Skladno s pogoji javnega razpisa bodo do enkratne denarne pomoči občine upravičene fizične osebe s stalnim in dejanskim prebivališčem v Mestni občini Celje, katere je v januarju 2022 za 30 odstotkov ali več v primerjavi z istim mesecem lani prizadela podražitev stroškov ogrevanja. Nadaljnji pogoj je, da mora imeti vlagatelj poravnane zapadle obveznosti za ogrevanje, in sicer še zlasti za meseca januar 2021 in januar 2022. Merilo za pridobitev pomoči pri poravnavi stroškov ogrevanja pa je povprečni mesečni neto dohodek na osebo v gospodinjstvu, prejet v mesecih november 2021, december 2021 in januar 2022. Upoštevaje višino dohodka bo vlagatelju priznano 50 ali 30 odstotno sofinanciranje razlike povišanja stroška ogrevanja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana. Komisija bo v primeru, da zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala za pokritje vseh upravičenih zahtevkov vlagateljev, prednostno obravnavala vloge, iz katerih bo izhajalo, da je primarno ogrevanje plinsko. Medtem ko bo strokovna komisija v drugem koraku, v koliko zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala niti za pokritje upravičenih zahtevkov vlagateljev, katerih primarno ogrevanje je plinsko, višino sofinanciranja, upoštevaje število prejetih popolnih in upravičenih vlog, lahko ustrezno tudi sorazmerno znižala. Občani, ki izpolnjujejo v javnem razpisu določene pogoje in merila za sodelovanje, morajo vloge oddati najkasneje do 16. marca 2022. Vloge lahko občani oddajo osebno v glavni pisarni Mestne občine Celje ali jih odpošljejo po pošti. Posamezni vlagatelj lahko odda le eno vlogo. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji. Podrobnejše informacije v zvezi z dodelitvijo enkratne finančne pomoči pri poravnavi stroškov ogrevanja, glede pogojev in meril za sodelovanje, glede porabe dodeljenih sredstev, kot tudi glede dokazil in dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti vlogi, so razvidne iz razpisne dokumentacije, objavljene na spletni strani Mestne občine Celje in v Uradnem listu RS z dne 4. 3. 2022. Objava v Uradnem listu RS: št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022 Rok za oddajo vlog: 16. 3. 2022 Način oddaje vlog: osebno v glavni pisarni MOC ali po pošti Rok za zastavljanje vprašanj: 11. 3. 2022 – po e-pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si ali na tel. št.: 03/42 65 600 v dopoldanskem času med 10:00 in 11:00 uro ter v popoldanskem času med 14:00 in 15:00 uro Dokumentacija:

Vir: Mestna občina Celje

HUMANITARNA POMOČ ZA UKRAJINO

  Spoštovani! Mestna občina Celje se pridružuje akciji zbiranja humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce. Zbirni center bo v prostorih Celjskega mladinskega centra na Mariborski cesti 2 in bo odprt od 3. do vključno 9. marca 2022. Jutri, 3. marca, bo zbirni center odprt od 15. do 18. ure. V petek, ponedeljek, torek in sredo bo odprt od 10. do 12. ure in od 15. do 18. ure. V soboto in nedeljo bomo sredstva zbirali od 10. do 12. ure. Zbrano pomoč bomo odpeljali v skladišče Civilne zaščite Celje, ki bo poskrbela za nadaljnji transport. Za podrobnejše informacije lahko občani pokličejo na telefonsko številko 040 756 009 ali pišejo na info@mc-celje.si. Da bo pomoč usklajena, dostojna in nenazadnje tudi varna, občanke in občane vljudno prosimo, da donirajo samo takšna sredstva, ki so v celoti uporabna. Hrana mora biti zapakirana v originalno embalažo, rok trajanja mora biti vsaj pol leta. Kompleti prve pomoči in reševalna oprema morajo biti delujoči, varni za uporabo in brez poškodb. Ker je oblačil in obutve v drugih zbirnih centrih trenutno na zalogi dovolj, bomo v Celju zbirali higienske pripomočke, komplete prve pomoči, material za prvo pomoč, rjuhe in spalne vreče. V zbirni center lahko prinesete tudi gasilsko reševalno opremo (cevi, elektro agregat, črpalke … in osebno reševalno opremo (gasilske čelade, rokavice, škornji …). Občani in podjetja lahko pomagajo tudi z nakazilom na TRR Mestne občine Celje. Z zbranim denarjem bomo za pomoči potrebne Ukrajince kupili sanitetni material, zdravstvene pripomočke, komplete prve pomoči in podobno.  TRR: SI 56 0121 1010 0002 855 Sklic: SI 00 75108 BIC banke: BSLJSI2X Koda namena: CHAR Namen: Pomoč Ukrajini Celjani smo med pandemijo dokazali, da smo humanitarni, odprtega srca in da nam ni vseeno za stiske drugih ljudi. Verjamemo, da bomo tudi tokrat znali stopiti skupaj in po svojih močeh pomagati ljudem, ki so se zaradi vojne znašli v izjemno težkem položaju. Vir: Mestna občina Celje

Parku_DrevesCE

NOVA ZELENA POVRŠINA PARK DREVESCE

Zeleno Celje postaja še lepše in še bolj prijazno za življenje. Dne 25. 3. 2022 smo dan pred dnevom sajenja medovitih rastlin odprli Park drevesCE ob povezovalni cesti Nova vas–Ostrožno, ki ima prav poseben pomen, saj je prvi celjski park, v katerem bodo rastla izključno drevesa, ki so jih svojemu mestu podarili občanke, občani, podjetja in institucije.
Zaposleni v podjetju Zelenice so ob pomoči stanovalcev celjskega zapora v minulih dneh zasadili 118 dreves, ki jih je za park kupilo 112 donatorjev. Park je na obeh straneh označen s tablo, na kateri so navedena imena vseh donatorjev. Zasadili so cvetoča, medovita drevesa, ki bodo v veselje občankam, občanom, obiskovalcem in tudi čebelam.
 
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je med drugim povedal, da sta ozelenitev mesta in skrb za zelene površine med najlepšimi in prioritetnimi nalogami Mestne občine Celje tudi zato, ker je mestu preteklost zapustila kar nekaj okoljskih izzivov. 
 
Celje je eno tistih srečnih mest, ki ima ohranjene gozdove in druge zelene površine v neposredni bližini mestnega jedra. V mestnem okolju imajo drevesa naravovarstveno, ekološko, kulturno, zgodovinsko, znanstveno in vzgojno–izobraževalno vrednost. Številna drevesa, ki so bila v preteklosti morda res posajena zaradi estetskega učinka in osenčenosti, v mestu opravljajo pomembne funkcije. Drevje vpliva na mikroklimo, blaži hrup, zadržuje dež, proizvaja kisik in ustvarja protivetrno zaščito. Drevesne krošnje blažijo vplive škodljivega sončnega sevanja, ozona in drugih škodljivih delcev v zraku. Nenazadnje so drevesa življenjsko okolje različnih živalskih vrst.
V Celju že raste veliko dreves, ki jih imajo občani zelo radi in jih želijo ohraniti. Zaradi slabe vitalnosti ali drugih objektivnih okoliščin jih je vsako leto na javnih zelenih površinah treba kar nekaj odstraniti, obenem pa Mestna občina Celje zasadi nova, mlada drevesa. Vsako leto jih skupaj z grmovnicami zasadimo okoli 150. Letos bo ta številka še nekoliko višja. 
 
Verjamemo, da bodo donatorji večkrat prišli v park in pogledali, kako uspevajo drevesa. Veliko jih je bilo prisotnih tudi na današnjem odprtju parka, nekaj jih je skupaj z županom Bojanom Šrotom in podžupanom Vladimirjem Ljubekom simbolično zasadilo drevesa. 
 
Občanke in občane ter podjetja in institucije smo k nakupu dreves za Park drevesCE povabilo preko socialnih omrežij, spletne strani in medijev. Nad odzivom smo bili navdušeni in še enkrat se je pokazalo, da ljudem urejene zelene površine v mestu veliko pomenijo. 
 
 
Brezplačna sol

BREZPLAČNA SOL ZA POSIPANJE JAVNIH POVRŠIN

Spoštovani!   Predstavniki večstanovanjskih objektov lahko v Javnem podjetju Zelenice, d. o. o., na Cinkarniški poti 19 s potrdilom upravnika prevzamejo 25 kilogramov brezplačne soli za posipanje javnih površin, kot so parkirišča pred objekti, dvorišča in zunanja stopnišča.   Brezplačno sol lahko prevzamejo od ponedeljka do petka med 8.00 in 10. uro. Vir: Mestna občina Celje  

Lopata-dodatna signalizacija

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI CESTE CELJE – LOPATA

Spoštovani!

Obveščamo vas o popolni zapori ceste Celje – Lopata (v bližini judo kluba) zaradi popravila mostu čez Sušnico, ki bo od 19. 11. 2021 do predvidoma 24. 12. 2021. Obvoz je urejen.

Hkrati je začasno prestavljeno avtobusno postajališče, ki se po novem nahaja pri kapelici na Cesti na Ostrožno (pri cestnih šikanah).

 

Lopata most skice 18. 11. 2021

Lopata-dodatna signalizacija

 

POLETNI TURISTIČNI AVTOBUS

Spoštovani!

Mestna občina Celje vse občanke in občane vabi na poletni turistični avtobus, ki vozi od Celja do Logarske doline in nazaj. Poletno doživetje bo pripomoglo tudi k manjšemu ogljičnemu odtisu, kot če bi se na izlet odpravili z avtomobilom.
Že nekaj let zapored občine ob Savinji povezuje kolesarski turistični avtobus, ki vozi ob sobotah in nedeljah ter praznikih, v času poletnih počitnic in dopustniških dni na relaciji Celje – Logarska dolina in nazaj. 
Na avtobus lahko izletniki vstopijo na vseh postajališčih med Celjem in Logarsko dolino (glej vozni red). Nanj lahko brezplačno vzamejo kolo.
Mestna občina Celje se v zadnjih letih intenzivno ukvarja s projekti trajnostne mobilnosti in tudi to je lepa pobuda, s katero pripomoremo k manjšemu onesnaževanju okolja in našim prebivalcem omogočimo udobno potovanje v enega najlepših predelov Slovenije, hkrati pa vse prebivalce krajev, v katerih se ustavlja avtobus, vabimo na obisk v Celje.
Odhod avtobusa iz Celja v Logarsko dolino je ob 7:10 in 13:10; odhod iz Logarske doline – slap pa ob 10:00 in 18:00.
Otroci do 4 leta se lahko peljejo brezplačno, do 10 leta pa je cena polovična.

VOZNI REDVozovnico je mogoče rezervirati tudi preko spleta. Več informacij: